Stellingwarver Dag in Buil

Stellingwarver Dag in Buil!

Op zaoterdag 17 meie zal Buil de hiele dag in et teken van et Stellingwarfs staon. Die dag orgeniseert de warkgroep Publiciteit van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte veur et eerst een Stellingwarver Dag in een Stellingwarfs dörp. Et doel is om de Stellingwarver Dag ieder jaor in een aander plak te holen, én om op die dag mitien ni’je leden te winnen veur de Schrieversronte.

De dag begint morgen al mit gezellige aktiviteiten, d’r kan keuzen wodden uut verschillende meugelikheden. Middags zal d’r buten o.e. ommedaenken wezen veur de jeugd. Veur de ooldere meensken zullen, zo is et plan, iene of meer ooldere filmbeelden uut et dörp vertoond wodden. Mitwarking daorveur is d’r in elk geval van Jan de Vries van Wolvege. Aovens zullen verschillende Builiger verienings veur een spetterend, ofwisselend en Stellingwarfs pergramme zorgen, mit o.e. een Stellingwarver ienakter en een prachtige ofsluting deur een jonge band uut Buil.

Mit een posien maeken we et pergramme van die biezundere zaoterdag in de bluuimaond bekend!