NCRV’s Plein publiek: Bekende ‘evergreens’ in de streektael

Plein 5
Maendag 3 meert
14.00 uur, Radio 5 Nostalgia
NCRV’s Plein 5 zocht evergreens in streektael
Welke streektaelversie van bekende lieties is de mooiste?
Vanof maendag 3 meert  gaot et NCRV-pergramme Plein 5 op Radio 5 Nostalgia op zuke naor ni’je streektael-versies van bekende nommers. Onder et motto ‘zing zoals je gebekt bent’ kun meensken een evergreen insturen, zongen in de tael van heur streek. Hoe klinkt Yesterday van The Beatles in et Zeeuws? Waterloo van Abba in et Aachterhoeks? Of When a Man Loves a Woman in et Drents?
Et meugen lieties wezen mit een ni’je tekst of mit een vertaeling in de streektael. Vanof 3 meert wo’n wekeliks, van maendag tot en mit donderdag, fragmenten van de inzunnen evergreens dri’jd in de uutzending. Elke vri’jdag meugen de luusterders bepaolen welk lietien as deurgaot naor de finaole, op Hemelvaortsdag (donderdag 29 meie). Dan strieden de overbleven twaelf lieties om de titel Dialect Evergreen 2014.
Hijlco Span van de NCRV: “In de tied dat ik nog et NCRV-theaterpergramme Volgspot prissenteerde, kreeg ik vaeke gaasten die d’r veur keuzen om in heur eigen streektael te zingen. Vaek omdat ze in die streektael veul beter verwoorden kunnen wat ze warkelik vulen. Daenk an Gé Reinders, Daniël Lohues of J.W. Roy. Dat is me altied bi’jbleven: dat zingen in je eigen (streek)tael hiel direkt en eerlik is. Daoromme, mar ok omdat ik arg van mooie lieties hool én omdat ik weet dat luusterders van Plein 5 slim enthousiast binnen over streektaelverkiezings, kiek ik uut naor disse verkiezing.”
Zangers, meziekgezelschoppen en aandere muzikaanten kun een MP3 van heur evergreen in heur streektael mailen naor plein5@ncrv.nl, of een CD mit et lied insturen naor:
NCRV Radio
t.a.v. redactie Plein 5
Postbus 25000
1202 HB Hilversum
De Stellingwarver Schrieversronte stuurde de cd ‘Dag, Stellingwarvers’ in van Henk Bloemhoff. Op die cd is et lietien Vang de wiend te heuren, een vertaeling van Catch the wind van de bekende folkzanger Donovan.