Stem op oonze projekten ‘Daor klept de klokke weer’ en ‘De Veerkieker’!

   

Now vri’jdag prissenteert de Schrieversronte tussen 15.30 en 18.00 ure 2 projekten: de film ‘Daor klept de klokke weer’ en ‘De Veerkieker’. Beide bin bedoeld veur et onderwies in Stellingwarf. De film vertelt over de biezundere periode rond 1500; De Veerkieker zorgt dat alle groepen in et basisonderwies ieder jaor naor een kulturele instelling gaon. Mit 19 ere projekten kommen we in anmarking veur subsidie van et Fonds Ooststellingwerf. Et pebliek kan op 4 verschillende projekten stemmen en bepaolt mit wie wel of gien subsidie krigt… Wi’j hopen dat jim oons steunen deur te kommen en op oonze projekten stemmen gaon! Plak: Rabobaankgebouw aan de Veengang 1 in Oosterwoolde.