Streektaeldag op 15 november in Hoogeveen

Op zaoterdag 15 november hoolt de SND (Stichting Nederlandse Dialecten) de negende streektaelkonfereensie. Et thema is dit keer streektaelliteretuur. Het de streektaelliteretuur nog toekomst? De verkoop van boeken nemt deur et hiele laand henne of, en tal van boekwinkels bin over de kop. De SND stelt daorommme de vraoge as d’r nog wel een mark is veur boeken in de streektael. En hoe komt een streektaelschriever an lezers en optredens, ok die vraoge wodt steld. An et woord komt o.e. Johan Veenstra, die, zoas de SND angeft, in iene van de kleinste taelgebieden van Nederlaand woont en van wie de boeken toch hoge oplaogen hebben. Hoe kan dat, vragt de SND him of… Ok an et woord komt de Friese schriever Ferdinand de Jong, die vertelt over zien initiatief om de Friese sutelaktie weer ni’j leven in te blaozen. Tiedens et morgenpergramme is d’r ok een zonuumde ‘Pitch’ van streektaelboeken die de laeste vuuf jaor uutkommen binnen. Mit  et holen van de Pitch wodt deur de bezukers bepaold welk streektaelgebied veur et mooiste boek zorgde.

Tiedens et middagpergramme bin d’r warkwinkels proza en poëzie, daornao wodt de bundel ‘Gloepends’ prissenteerd. In die bundel is uut alle Nedersaksische regio’s proza opneumen.

De konfereensie die veural bedoeld is veur schrievers, uutgevers, redacteurs en interesseerde lezers, is in de biebeltheek van Hoogeveen, Willemskade 27.  De dag begint om half tiene morgens en duurt tot middags vier ure. De kosten bin € 15,00 per persoon, inklusief koffie, lunch en een draankien tiedens de prissentaosie van ‘Gloepends’. Anmellen kan op info@huusvandetaol.nl, ie kun ok bellen naor 0593-371010.