Veertigjaorige sutelaktie mit mooi risseltaot

sutelaktie, belonnen oplaoten 1

belonnen oplaoten, 2

Maendagaovend weren de sutelders van de Stellingwarver Schrieversronte veur et laest in aktie, dit keer in Ooldelaemer, Ni’jlaemer en Wolvege. Mit een mooie opbrengst van € 10.500,- kikt de orgenisaosie weeromme op een goed verlopen sutelaktie. D’r wodde best verkocht mit eenzelde gemiddelde as de veurgaonde jaoren. Om verschillende redens weren d’r dit jaor liekewel minder sutelders in et spier as gewoonlik. Veurzitter Ype Dijkstra zee dan ok bi’j de ofsluting: ‘Dit jaor weren d’r nogal wat ziektegevallen, zodat we mit minder ploegen an et sutelen konnen. Oons plan is vanzels dat we volgend jaor weer meer route’s doen kunnen en daor gaon we oons mit mekeer veur inzetten!’ Dijkstra zee ommeraek veul wardering te hebben veur de inzet van alle vri’jwilligers die de sutelaktie dit jaor meugelik maekten.

Toppers in de verkoop weren de Stellingwarver Spreukekelender en de serie van vuuf routegidsen. Ok ooldere uutgiften as ‘De Friese waterlinie’ van Meindert Schroor, ‘De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden’ van Jan Koops en Jan de Vries en ‘Mit et waeter veur de dokter’van Johan Veenstra deden et goed.

(Foto’s: Lenus van der Broek)

belonnen in de locht

Vanwegens de veertigste sutelaktie wodden d’r deur de sutelders maendagaovend veertig belonnen oplaoten. An elke belon zit een kaortien dat bi’j inlevering goed is veur een Stellingwarfs boek.