Streektaelkonfereensie op 15 november

De Stichting Nederlandse Dialecten (SND) orgeniseert op zaoterdag 15 november de negende streektaelkonfereensie. Et thema van die konfereensie is streektaelliteretuur. De SND is d’r opni’j in slaegd om een interessaant pergramme saemen te stellen, waor schrievers, uutgevers, redakteuren en lezers heur veurdiel mit doen kunnen. An de odder komt o.e. de vraoge as streektaelliteretuur nog wel toekomst het. De verkoop van boeken lopt weeromme en tal van boekwinkels moe’n sluten. Hoe zit et dan mit de verkoop van boeken in de streektael, hoe komt een streektaelschriever an lezers en optredens, mar ok hoe kan een schriever de kwaliteit van zien wark verbeteren, et bin allemaole vraogen die daor weer mit te maeken hebben. An et woord komt o.e. de Stellingwarver schriever Johan Veenstra. Hi’j zal vertellen hoe et kan dat juust in zoe’n klein taelgebied as dat van et Stellingwarfs wel hoge oplaogen haeld wodden, mit naeme ok die van zien boeken.

Pitchen Winterwille

Tiedens et morgenpergramme zal elke streektaelorgenisaosie iene van zien uutgiften ‘pitchen’ gaon. Dat hoolt in dat in een menuut tied die uutgifte zo goed meugelik anrikkemedeerd wodden moet. Veur de Stellingwarver Schrieversronte zal Histotolk Frank Spijkers ‘Winterwille’, et winterboek veur kiender, pitchen. Et pebliek van de streektaelkonfereensi zal bepaolen welke instelling dat et beste dot. Et boek ‘Winterwille’ wodde indertied nomineerd veur de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden; Frank Spijkers is iene van de mitwarkers an dat boek.

Gloepends

An et aende van de konfereensie wodt een ni’j boek prissenteerd. Dat is de bundel ‘Gloepends, mooie verhalen uit het Nedersaksisch taalgebied’. In dat boek is o.e. wark opneumen van twie, eertieds slim bekende, Stellingwarver schrievers Jouk (Martinus Bakker) en Lamkje Hof-de Boer. Iene van de redaktieleden van et ni’je boek is Peter Riksma, neerlandikus en bestuurslid van de Stellingwarver Schrieversronte.

De streektaelkonfereensie is in de eupenbaore biebeltheek in Hoogeveen van 9.30 tot 16.00 ure. Anmellen kan op info@huusvandetaol.nl of 0593-371010.