Snuffelkursus ofsleuten

Snuffelkursus 14

Snuffelkursus 14 (2)

Vaeke weten meensken die in een ni’je omgeving kommen te wonen niet percies wat d’r in heur ni’je woonomgeving op kultureel gebied allemaole te doen is. Dat gelt dan mit naeme veur de eigen streekkultuur en streekgeschiedenis. Nao et sukses van veurig jaor orgeniseerde de Stellingwarver Schrieversronte daoromme veur de twiede keer disse ‘Snuffelkursus Stellingwarfs’. Meensken die an die kursus mitdeden konnen tiedens vier dagdielen even an verschillende onderdielen van et Stellingwarver arfgoed snuffelen. De kursus wodde geven in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. Zaoterdagmorgen 1 november wodde de snuffelkursus ofsleuten mit een netuurexkursie onder leiding van Freddie de Vries van Hooltpae, kenner bi’j uutstek van de netuur in de Stellingwarven. Hi’j nam de kursisten onder eren mit naor de Catspoele in Ni’jberkoop.

(Foto’s: Lenus van der Broek)