SUTELAKTIE ROEM BOVEN € 16.000,-!

Sutelaktie roem boven € 16.000,-!

Ok dit jaor kan de Stellingwarver Schrieversronte weerommezien op een hiele goeie sutelaktie. Tiedens de zes aovens dat d’r suteld wodde is veur roem € 16.000,- an boeken, kelinders, cd’s en kaorten verkocht. Topper in de verkoop was et ni’je boek De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden van Jan Koops en Jan de Vries, mit plaknaemeverklaorings van Henk Bloemhoff. Intied het de Stellingwarver Schrieversronte een herdrok van et boek besteld. Ok arg goed verkochten de Stellingwarver Spreukekelinder 2013 en et boek Mit et waeter veur de dokter van Johan Veenstra. Krek as veurig jaor was d’r ok now weer flink belangstelling veur de Stellingwarver kienderboeken. Daornaost vul op dat flink wat meensken belangstelling toonden veur et Stellingwarver Voegelboek dat laeter dit jaor verschient. Datzelde gelt ok veur et boek mit verzaemeld wark van H.J. Bergveld, dat van de haast uutgeven wodden zal. 

Op de slotaovend van de sutelaktie 2012 was de stemming onder de sutelders slim goed en wodde mit mekeer op de laeste verkoopciefers waacht. Die wodden zo tegen de klokke van tienen bekendmaekt deur Joop Donker van Wolvege, ien van de vri’jwilligers die alle keren kontrole hul over de opbrengsten. Nao de prachtige uutslag daankte Schrieversronte-direkteur Sietske Bloemhoff alle vri’jwilligers (roem 80) die heur ok dit jaor veur de aktie inzet hebben, en moch Jan Punter – hi’j zorgt d’r alle jaoren veur dat de sutelkrojen op et goeie plak kommen en dat ze rulende blieven – mit de speciaole suteltoeter de sutelaktie 2012 uutblaozen.