Tot 19 oktober: drie Stellingwarver boeken veur € 15,00

De sutelaktieploeg van 2018 (foto: Lenus v.d. Broek)

In disse zesde Stellingwarver Boekeweke gelt een mooi anbod van Stellingwarver boeken. De Stellingwarver Boekeweken kommen in de plak veur de jaorlikse sutelaktie die vanwegens corona die deurgaon kon.

Uut de onderstaonde lieste kuj’ drie boeken kiezen die alliend disse weke mit mekeer € 15,00 kosten. Je bestelling kuj’ schriftelik bi’j de Stellingwarver Schrieversronte inleveren (Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop/Oldeberkoop, of deur een mailtien te sturen naor info@stellingwarfs.nl. Et anbod gelt tot 19 oktober; de bestellings zullen in de weke van 19 oktober verwarkt en bezorgd wodden.

Uut de volgende boeken kuj’ je keuze maeken:

Roely Bakker/Verzin (Verhaelen en gedichten) Et gaot hier om een tal mooie, biezundere verhaelen en gevulige en sfeervolle gedichten.

Sietske Bloemhoff en Henk Bloemhoff / Sprokies van Grimm in ’t Stellingwarfs Roodkappien, De wolf en de zeuven geities, Sni’jwittien, mar ok prachtige onbekendere sprokies bin in disse selektie van de sprokies van de gebroeders Grimm opneumen. 

Sietske Bloemhoff red. /Winterwille Een winterboek veur kiender van vier t/m twaelf jaor, verzorgd deur acht schrievers, tekeners en fotografen, onder redaktie van Sietske Bloemhoff.

Grietje Bosma, Attie Nijboer / Stillestaon en weer deurgaon Dichtbundel over verlös en rouw, mar veural ok over hoop.

Harmen Houtman / As ik kiezen moch (Verhaelen) In et boek vertelt de schriever o.e. over zien jeugdjaoren in Ni’jhooltpae; op een direkte mar veural ok gevulige wieze over zien thuus, zien oolden en hoe d’r mit ommegongen doe dudelik wodde dat Harmen niet op maegies vul.

Rienk Klooster / De wereld van Zander Herinneringen van de vrome landverhuizer Zander Jacobs Klooster (1820 – 1906) uit Donkerbroek. Nederlandstalig.

Rienk Klooster, Jan Koops, Erica Plomp-Den Uijl / Et Evangelie neffens Markus uut et Grieks vertaeld in et Stellingwarfs.

Wube Lamers van de Kuunderwal/Mien wegen bin duustere paeden Oolde verhaelen uut Stellingwarf. Dit boek mit prachtige volksverhaelen wodde eerder in 1980 uutgeven. Omreden volksverhaelen de laeste jaoren weer ‘in’ binnen, en omdat de verhaelen van Wube Lamers zien wodden as hiel biezunder in dit genre, wodde besleuten om et boek opni’j uut te geven. In et boek bin vier ni’je verhaelen opneumen. 

Sjoukje Oosterloo/Warkieslappe (Verhaelen). In Warkieslappe gaot et veural om humoristische verhaelen die mit naeme ooldere lezers slim anspreken zullen. De wel es wat brieke gebeurtenissen zullen veur veul meensken herkenber wezen.

Rob Zethoven/Een beul van een dokter Van 1978 tot 1988 was Rob Zethoven huusdokter van Berkoop e.o. In zien boek vertelt hi’j over zien meerst opmarkelike belevenissen die hi’j in die periode mitmaekte. Vaeks mit flink wat humor, somstieden gevulig en serieus, mar altied integer.

In ‘Van schossel tot slingerpad bin ofbelings van wark te zien van drie beeldend keunsteners uut Stellingwarf, en bin gedichten te lezen van drie Stellingwarver dichters. Alle zesse hebben heur bi’j heur wark inspireren laoten deur et thema ’ruumte’.

Freddie de Vries / Ok et beste peerd stroffelt wel es Een boek mit veural vermaekelike verhaelen, die heur in de omgeving van de auteur ofspeuld hebben of heur ofspeuld hebben kunnen zollen…