Twiede drok

Van et op 9 september uutgeven boek ‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’ deur de Stellingwarver Schrieversronte is intied een twiede drok besteld. De eerste oplaoge van 400 stoks weren binnen vier weken schone op, zodat d’r besleuten is om veur een twiede drok te zorgen. Et boek gaot o.e. over de Maotschoppi’je van weldaodighied, et eerste laandbouwinstituut van Drenthe en de archeologie van et Fries-Drentse Woold en daor ommetoe. Et boek wodde schreven deur Carol Klok, Janneke Hielkema, Albertha Bloemhoff en Hans Salverda. Ok de herdrok kost € 19,95; et boek kan besteld wodden bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop deur een mailtien te sturen naor info@stellingwarfs. De bestellings zullen in de weke van 19 oktober verwarkt wodden.

In et decembernommer van et Stellingwarfs tiedschrift ‘De Ovend’ zal, zoas et now liekt, een interview te lezen wezen mit Carol Klok, in et eerste nommer van ankem jaor mit archeologe Janneke Hielkema.