Uutneudiging Streektaelkonfereensie 2021

SND
UUTNEUDIGING
PERGRAMME STREEKTAELKONFEREENSIE 2021
STREEKTAEL OP DE WARKVLOER
1 oktober 2021

Op 1 oktober wodt in de Weke van et Nederlaans in Oldenzaal de internationaole
Streektaelkonfereensie van de Stichting Nederlandse Dialecten holen. Et thema is ‘streektael
op de warkvloer’. Iederiene is welkom om op die vri’jdag diel te nemen an de konfereensie,
die holen wodt in Oldenzaal (Hofkerk, Hofmeijerstraat 1, 7571 CH Oldenzaal) Dielnemen an
die dag kost 25 euro, koffie en lunch inbegrepen.

De sprekers laoten zien hoej’ bi’jglieks streektael toepassen kunnen in de zorg? En is d’r in
de ‘e-health’ ruumte veur streektael? En wat mit ni’jkommers, moe’n zi’j ok wat dialekt leren
zodat ze heur kollega’s op de warkvloer begriepen kunnen. De lezings wo’n ofwisseld mit
meziek van Robert Brinks.

De Streektaelkonfereensie wodt orgeniseerd deur de IJsselacademie, et Twentehoes, de
Stichting Nederlandse Dialecten (SND) en Variaties vzw.

Naost de streektaelkonfereensie, is d’r ok een raandpergrammering. Op donderdagaovend 30
september kuj’ in de Piechelmus Basiliek in Oldenzaal genieten van een Nedersaksische
Poëzieaovend. Op zaoterdag 2 oktober bin op verschillende plakken in Oldenzaal aktiviteiten
orgeniseerd. Zo is d’r een veurleesure in de streektael, een lezing over de geschiedenis van
et Nedersaksisch, een minifestival en een stadskuier. Genoeg te beleven, dus!

Inschrieven kan op de webstee van de Stichting Nederlandse Dialecten. Infermaosie over de
Raandaktiviteiten vienen jow op de webstee van de IJsselacademie. Inschrieven uuterlik 26
augustus.

Programme streektaelkonfereensie 1 oktober