Vanof 26 september kuj’ bi’j de Schrieversronte: Snuffelen in Stellingwarf

Wie dot mit an de Snuffelkursus Stellingwarfs?

image3

Vaeke weten meensken die in oonze regio kommen te wonen niet wat d’r hier allemaole te doen is. Dat gelt mit naeme veur de aktiviteiten op et gebied van de Stellingwarver streekkultuur en geschiedenis. De Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert daoromme kommende haast veur et eerst de ‘Snuffelkursus Stellingwarfs’. Meensken die an die kursus mitdoen gaon kun tiedens vier dagdielen even an verschillende facetten van et Stellingwarver arfgoed snuffelen. De kursus wodt holen in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop en is op:

Donderdagaovend 26 september (van 19.30 tot 21.30 ure):

image6-001

1. Algemiene geschiedenis, deur Geert Lantinga

2. Stellingwarver proza en poëzie, deur Jannes Westerhof, Johan Veenstra en Christine Mulder

Donderdagaovend 3 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

image0

1. De geschiedenis van et Stellingwarfs, deur dr. Henk Bloemhoff

2. De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden, deur Jan Koops en Jan de Vries

Donderdagaovend 10 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

IMG_4919

1. De geschiedenis van et laandschop, deur drs. Dennis Worst

2. De netuur van Stellingwarf, beeldreportage deur Ruurd Jelle van der Leij

Zaoterdagmorgen 19 oktober (van 9.00 tot 11.30 ure):

Exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied, o.l.v. Freddie de Vries

 

De kosten bin € 30,00 per persoon, koffie/thee inbegrepen

Anmelden kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat kan per mail: info@stellingwarfs.nl, of deur even te bellen mit et kantoor: 0516-451108

Stellingwarver Schrieversronte

Willinge Prinsstraote 10

8421 PE Berkoop/Oldeberkoop

info@stellingwarfs.nl, 0516-451108

 

Foto’s: Sietske Bloemhoff