Veurleesaktie Schrieversronte weer goed verlopen

Jannes Westerhof lest veur in Berkenstede (foto: Lenus van der Broek)

Veurleesaktie Schrieversronte weer goed verlopen

Op donderdag 27 en vri’jdag 28 december wodde weer op 26 plakken in de Stellingwarver verpleeg- en zorginstellings in Stellingwarf en in iene in Wilhelminaoord veurlezen deur roem twintig vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte.  De aktie is veural bedoeld om de bewoners een extra aktiviteit an te bieden in de soms wel es wat rustige daegen tussen kast en oold en ni’j. Mar daornaost ok om de meensken die in de zorg warken daormit een betien te ondersteunen.

Veur de veurleesaktie is een speciaole bundel mit verhaelen saemensteld, die alle jaoren anvuld wodt en die zo onderhaand al een hiel boekwark wodden is. In 2013 wodt de veurleesaktie veur de vuufde keer holen en zal d’r extra ommedaenken veur wezen.

Op ‘e foto’s bin een tal veurlezers en heur pebliek te zien op vuuf verschillende plakken in Wolvege.

Mark van Veen lest veur in de Lycklamastins (foto: Lenus van der Broek)

Henny Spijksma lest veur in Berkenstede (foto: Lenus van der Broek)

Titia Bijwaard las op twie plakken veur: in Berkenstede en in De Stoeke op Lindestede (foto: Lenus van der Broek)

Sjoukje Wouda en Janet Marks lezen veur op dagbehaandeling De Sluis in Lindestede (foto: Lenus van der Broek)