Veurleesaktie zorgt veur veul plezier

Ieder jaor bezorgen zoe’n twintig vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte veul bewoners van alle Stellingwarver zorginstellings en verpleegtehuzen en De Menning in Wilhelminaoord een prachtige morgen of middag. Oflopen weke was weer de jaorlikse veurleesaktie, en dan wodt d’r in al die plakken veurlezen in et Stellingwarfs. Et tal plakken daor veurlezen wodt, wodt de hieltied groter. Ok in kleinere centrums veur dagopvang gaon veurlezers now naor toe. Op et mement wodt bekeken of d’r ok meugelikheden binnen om mit naeme ienzeme oolderen die nog thuus wonen ok bi’j de veurleesaktie te betrekken. De veurlezers maeken gebruuk van een speciaole veurleesmappe, die jaorliks anvuld wodt mit ni’je verhaelen en gedichten. Sommige veurlezers, zoas Ineke Oudshoorn en Sieb van Buuren uut Else, nemen butendat heur meziekinsterment mit en zingen bekende oolde lieties mit de bewoners. Die mooie ofwisseling van verhaelen en meziek wodt deur et pebliek ommeraek wardeerd. Hiel vaeke wodt dan ok an de veurlezers vraogd of ze niet wat vaeker kommen kunnen, en pattie veurlezers voldoen graeg an die vraoge. Veur de koördinaosie van de aktie zorgt Schrieversrontemitwarkster Immy Sloot.

      

In Serviceflat Lenna in Wolvega las Ineke Oudshoorn Stellingwarver verhaelen veur. Tegere mit Sieb van Buuren zong ze ok lieties; de beide vrouwluden begeleidden heurzels op trekzak en gitaar. Iene en Sieb kommen van Else en bin lid van et smartlappekoor Elser Smart

   

In Woonzorgcentrum LindeStede van Meriant in Wolvega las Sjoerdje Smid veur op ’e ofdieling De Brummel