De eerste Grietman komt naor de schoelen!

De Vri’jstaot-stuurgroep en de Stellingwarver Schrieversronte warken gezaemelik an een schoelepergramme naor anleiding van et feest dat vierd wodden zal vanwegens et 500-jaorig bestaon van de gemiente Oost-Stellingwerf. Et vertelmeziektheater, dat hier speciaol veur saemensteld wodt deur de Histotolk en et duo Marianta (mit meziek uut de middelieuwen) wodt anbeuden an de ooldste groepen van de basisschoelen. Et ni’j ontwikkelde pergramme ’Et feest van de Grietman’ is bedoeld om de kiender te infermeren over de roerige periode om 1517 henne. Deur drie meensken van 500 jaor leden, onder eren de laeste Stelling van Stellingwarf, weer in leven te roepen wodt een levendig beeld schetst van et leven en de meziek van 500 jaor leden. En dan wodt de eerste Grietman benuumd…