Voegelexkursie bi’j Appelsche, m.m.v. Ruurd Jelle van der Leij en Freddie de Vries

appelvink-2


Appelvinkien in Appelsche?

Foto: Ruurd Jelle van der Leij

Op zaoterdag 22 juni orgeniseert et pannekoekehuus De Oude Hof an de Boerestreek in Appelsche tegere mit de Stellingwarver Schrieversronte een biezundere aktiviteit. Die dag zal veural in et teken staon van de voegels die om Appelsche henne veurkommen (kunnen) én van ‘Et Stellingwarver Voegelboek’.. Et pergramme begint morgens om 10.00 ure mit koffie mit wat d’r bi’j en een inleidende powerpoint-prissentaosie over de voegelwereld in Stellingwarf, die deur de onderhaand laandelik bekende netuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij verzorgd wodden zal! Om 11.30 ure maeken de dielnemers o.l.v. Freddie de Vries, hi’j is de auteur van ‘Et Stellingwarver voegelboek’, een bustocht om Appelsche henne. Ien van de netuurgebieden zal beter bekeken wodden angaonde et veurkommen van de verschillende voegels daore.  Voegelkenner Freddie de Vries kan op een prachtige en kruderige wieze vertellen over dit zo interessaante onderwarp, dat de echte voegelliefhebber mag dit biezundere anbod aenlik niet missen!  Nao de exkursie  het de kok van De Oude Hof heerlike pannekoeken klaorstaon daor alle dielnemers onbeparkt van eten kunnen, mit daornao as naogerecht ies of koffie. Et hiele pergramme duurt tot omdebi’j vier ure.

De kosten veur disse unieke dag bin € 35,00 per persoon. Wie dit biezundere gebeuren mitmaeken wil, moet d’r as de kiepen bi’j wezen! Je opgeven kan tot 10 juni bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat kan deur te mailen naor info@stellingwarfs.nl, even bellen kan ok: 0516-451108. Nao et anmelden wo’n et definitieve pergramme en de nota naor jow toestuurd.