STELLINGWARFS VOLKSLIED OP CD

Al duurt et nog even veurdat ien en aander klaor is, et Stellingwarfs Volkslied zal nog dit jaor opneumen en op een cd uutbrocht wodden deur de Stellingwarver Schrieversronte. De cd komt in een speciaol 32 bladzieden tellend boekien mit daorin de tekst van et lied, infermaosie over et volkslied en de schriever daorvan H.J. Bergveld, mar ok is d’r ommedaenken in veur de biezunderheden van de Stellingwarver regio. Et idee hierveur komt van Magda Dullemond van Boompers en Bergveldkenner Henk Bloemhoff.

Et Stellingwarfs Volkslied zal in twie versies opneumen wodden; de eerste versie zal inzongen wodden deur een koor daor op dit mement al overleg mit is. De twiede versie wodt instermentaol, daorveur zal (een diel van) een körps zorgen. Veur de begeleidende teksten in et boekien zorgt Henk Bloemhoff van Oosterwoolde, de vormgeving is in hanen van Alain ter Schuur uut Wolvege, de opnaemen wo’n verzorgd deur Serge Epskamp van Casco Songs in Zaandhuzen.

(Laeter meer …)