Webmaster Ninke in de LC!

In de Liwwadder kraante van zaoterdag 7 april ston een mooi artikel over de ‘Stellingwarver Lente’ daor mit naeme de jonge Schrieversronte-mitwarkster Ninke van der Veen (24) en free-lance mitwarkster en fotografe Marije Kuiper (29) in naor veuren kommen. Ninke en Marije vertellen in et stok, hoe zi’j as jonge mitwarkers tegen de inzet van de Stellingwarver Schrieversronte ankieken.

Et hiele artiekel: