Lillijk wicht van Spies…

Ondertussen wo’n de protesten, akties, bi’jienkomsten tegen et aekelike besluut van menister Spies om niet over te gaon tot erkenning van et Nedersaksisch onder diel 3 van et Europees haandvest veur regionaole en minderhiedstaelen, de hieltied groter. Et meerst aktuele ni’js daorover is de hieltied op de webstee www.stellingwarfs.nl te lezen. Toch dot ok StellingPlus even mit, deur te verwiezen naor een ansprekend hekeeldicht Barg oe maor ie lillijk wicht van spies op: http://www.woestenledig.com/woestenledig/2012/04/barg-oe-maor-ie-lillijk-wicht-van-spies.html