3000ste optreden Johan Veenstra

Johan en Ype, 3000

Johan, 18 april '16

Maendagaovend 18 april hul schriever Johan Veenstra zien 3000ste optreden. Dat optreden was op ‘e Lemmer veur de Vrouwen van Nu in dat plak. Veurzitter Ype Dijkstra fielseteerde him uut naeme van bestuur, passeniel en leden van de Stellingwarver Schrieversronte. (Foto’s: Lenus van der Broek)

De aldereerste keer dat Veenstra argens vertelde was in 1975. Et vertellen nam een grote vlocht doe hi’j mit zien Stellingwarver Stiekelstokkies wekeliks op Omroep Frieslaand te heuren was. Hi’j kon doe overal in Frieslaand kommen te vertellen. Behalven in de drie zudelike perveensies het Johan Veenstra veerder in alle perveensies verteld veur alderhaande groepen volk en et is him nog nooit overkommen dat ze et Stellingwarfs argens niet verstaon konnen. Ok niet in Den Haag doe hi’j daor vertellen moch veur de vutters van Aegon in et heufdkantoor daor. Veenstra: ‘ Ik hebbe et doe wel even inleided in et Nederlaans, want de meerste meensken hadden vanzels nog nooit van de Stellingwarven en et Stellingwarfs heurd. Mar et verstaon was gien inkeld perbleem. Et was een geweldige middag en ik hebbe daor wel twintig boeken verkocht. Aj’ mar dudelik praoten, dat is vanzels wel een veurweerde.’ Et is niet verwonderlik dat Veenstra de meerste keren in et Friese Frieslaand verteld het. Mit mekeer 1421 keer. Mar hi’j was vanzels ok vaeke in de Stellingwarven aktief. West-Stellingwarf: 453 keer, Oost-Stellingwarf 399 keer. In Drenthe moch hi’j 329 keer vertellen. Johan Veenstra is nog lange niet van plan en hool d’r mit op. Veenstra: ‘Ik vien et prachtig wark. Eins vule mooier as schrieven. Dat zolange as meensken me vraogen om te kommen, stap ik in de auto en gao ’k d’r op of.’

Omdat meensken een plezierige aovend of middag hebben willen bestaot et grootste pat van zien optredens uut humoristische verhaelen. Mar de laeste tied vertelt hi’j in zien pergramme ok over en uut zien ni’je suksesroman Een vrouw van ivoor die de laeste tied veur twie lireraire priezen nommeneerd wodde. Ien van die nommenaosies wodde verzulverd. Op 3 april kreeg hi’j in theater Winsinghhof in Roden de Streektaelpries 2015 van et Dagblad van het Noorden.

Al de jaoren deur het Veenstra in et schoft en nao ofloop van zien vertelaovens en -middaegen zien eigen boeken an de man brocht. Mit mekeer het hi’j op die meniere veur zien uutgever, de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, veur een kleine € 200.000,- verkocht.

Overzicht

Frieslaand:                              2273

West-Stellingwarf:      453

Oost-Stellingwarf:       399

Et Friese Frieslaand:  1421

Drenthe:                                   329

Overiessel:                                188

Grunningen:                             119

Flevolaand:                                39

Gelderlaand:                              28

Noord-Hollaand:                       11

Utrecht:                                        8

Zuud-Hollaand:                          4

België:                                           1