Netuurexkursie in Buil

Andries, Buil 16

Andries van der Veen lat een jong kikkertien zien. (Eigen foto)

Ok dit jaor orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte weer netuurexkursies t.b.v. et vak Hiemkunde in et basisonderwies. Kotleden gong Freddie de Vries mit kiender van Hooltpae et veld in, oflopen weke weren leerlingen van basisschoele De Oostenbrink van Buil op exkursie. Daorveur gongen ze op ’e fiets de kaante van Doldersun uut en kuierden daor in de bossen o.l.v. exkursieleider Andries van der Veen van Wolvege. Van der Veen is riegelmaotig as exkursieleider de netuur in, zo verzorgt hi’j ok exkursies veur Staotsbosbeheer.

Exkursies mit kiender vint Van der Veen arg mooi om te doen. ‘Kiender hebben veul belangstelling veur de netuur en staon daor nog hielemaole eupen veur. Mit et verzorgen van disse exkursies hoop ik de kiender nog meer liefde, mar ok respekt, bi’j te brengen veur de prachtige netuur om oons henne. We wonen in een schitterend gebied, en in elk dörp is wel wat moois en biezunders zien te laoten en om over te vertellen,’ neffens Van der Veen.

Buil 2

In disse stamme bleek een nussien van een pimpelmeze te zitten. (Eigen foto)

De kiender van Buil geneuten ommeraek; zo keken ze niet alliend naor verschillende voegels en plaanten, mar bestudeerden bi’jglieks ok et leven in de stamme van een dooie birkenboom.

Buil, groep

Andries van der Veen is iene van de leden van de speciaole warkgroep Netuurexkursies van de Stellingwarver Schrieversronte. De ere leden die mit groepen schoelekiender de netuur intrekken bin Hans Lanting (Der Izzerd), Harm Smid (Wolvege) en Freddie de Vries (Hooltpae). Veur et opstarten kunnen van et anbod kreeg de SSR indertied steun van o.e. et ministerie van Ekenomische Zaeken en Vogelbescherming Nederland.