Stellingwarfs kienderboekefeest tiedens kienderboekeweke

Tiedens de kienderboekeweke in oktober orgeniseren Plantageboekhaandel Zwikstra in Wolvege, boekwinkel Bruna in Oosterwoolde en de Stellingwarver Schrieversronte een Stellingwarfs kienderboekefeest. In Wolvege wodt et feest holen op zaoterdagmiddag 8 oktober van 14.00 tot 16.00 ure, in Oosterwoolde is et feest een weke laeter, dus op zaoterdagmiddag 15 oktober, ok van 14.00 ure tot 16.00 ure. (Veerdere biezunderheden volgen nog…)

Kleurplaete Pieter Stoefzaand

Puzel veur kiender van 4 t/m 6 jaor

Pieter Jonker nemt ofscheid van Schrieversronte

Nao een dienstverbaand van 32 jaor nemt Pieter Jonker op 1 juli ofscheid as warknemer van de Stellingwarver Schrieversronte. Et officiële pat van de bi’jienkomst zal wezen in de karke van Berkoop, de receptie is daornao in en om et gebouw van de Schrieversronte. Tiedens et officiële pat zal d’r een ni’j boek verschienen over leven en wark van de Bulgaarse keunstener Peter Lazarov, hi’j is een goeie kammeraod van Pieter Jonker. Et boek verschient bi’j de stichting Nobilis en is schreven deur de vroegere direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte. In de toekomst zal Pieter Jonker liekewel op sommige fronten aktief blieven veur de stichting, zo zal hi’j o.e. kursusleider blieven veur de kursus Stellingwarfs veur beginners. Op et mement zocht hi’j tegere mit Sietske Bloemhoff – zi’j volgde Jonker begin 2007 op as direkteur – naor de meugelikheden veur een boekuutgifte over de Stellingwarver keunstener Johannes Mulders. Veur et ofscheid op 1 juli wo’n zoe’n 230 personen verwaacht.