Abel Darwinkel ni’je direkteur Schrieversronte

Et bestuur van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte het veurige weke een ni’je direkteur ansteld, die mit ingang van 1 jannewaori de taeken van de direkteur van now,  Sietske Bloemhoff uut Ni’jberkoop, overnemen zal. Nao een solsetaosieprocedure van een maond of drieje het et bestuur een geschikte opvolger vunnen. Et gaot om de 52-jaorige Abel Darwinkel uut Appelsche, gien onbekende in disse regio en Drenthe in et biezunder.

Van 2003 tot 2018 was Darwinkel as Drentse streektaelfunktionaris bi’j et Huus van de Taol in Beilen warkzem. Zo prissenteerde hi’j veur een flink tal jaoren tegere mit zien kollega Jan Germs – Germs was tot halverwege dit jaor direkteur van et Huus van de Taol – ’Jasbuus vol Dreents’ veur TV Drenthe, een daegeliks pergramme mit kot ommedaenken veur ’t Drents. Ok bekend bin zien artikels mit ’Strunen in de Dreentse Taoltuun’.

Biezunder is dat Darwinkel zien ni’je warkgever indertied adviseerd het bi’j et instellen van et streektaelinstituut van zien veurige warkgever. Mit naeme oold-Schrieversrontedirekteur Pieter Jonker het doe verschillende keren mit Jan Germs de ‘in en outs’ daorveur deurneumen.     

Mit pensioen

Bloemhoff stopt vanwegens heur pensioengerechtige leeftied an et aende van december, naodat zi’j roem 35 jaor verbunnen west het an de Schrieversronte. Eerst gong zi’j uut aende mit et ontwikkelen van Stellingwarfstaelig lesmateriaol, laeter kwam daor o.e. et vaktaele-onderzuuk t.b.v. et Stellingwarfs Woordeboek bi’j. Begin 2007 volgde zi’j Pieter Jonker op as direkteur van et  instituut in Berkoop. De Schrieversronte het op dit mement vier dieltiedmitwarkers in dienst en d’r is een niet onbelangriek legertien vri’jwilligers wekeliks aktief.

Eigen uutgeveri’je ‘Bij Abel’

Darwinkel studeerde Algemiene Literatuurwetenschappen en Romaanse taelen in Grunningen. Naodat hi’j in 2018 ofscheid nam van et Huus van de Taol begon hi’j in meert 2019 zien eigen uutgeveri’je ‘Bij Abel’. Eerst gaf hi’j zien eigen boek mit Drentse verhaelen ‘Waotertrappeln’ uut, mar al gauw melden heur ok ere schrievers. Zo gaf hi’j in november 2019 et boek ’Elkien mankeert wal wat’ uut van de Drentse schriefster Aagje Blink en in april 2020 et boek ’Jeep Van Kamp Tot Kamp’. Oflopen 20 oktober verscheen bi’j Van Gorcum in Assen et boek ’Midwinter tradities in Drenthe’ daor hi’j tegere mit Henk Nijkeuter en Rik Klaucke veur zorgde.  

Jaorvergeerdering SSR opni’j uutsteld

In et veurjaor mos de jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte vanwegens corona uutsteld wodden. Laeter wodde besleuten om de jaorvergeerdering in de haast te holen, en dan op woensdagaovend 28 oktober. Mar vanwegens de ni’je coronagolf kan de vergeerdering opni’j niet holen wodden; et bestuur zal daoromme now kieken naor  een ni’je daotum in et veurjaor van 2021.

Et kantoor van de SSR is opni’j hiel beparkt eupen, zodat mails en post wel lezen wodden; bestellings wo’n op donderdaegen verwarkt. Op ’e websteden blift vanzels zoas altied et laeste ni’js te lezen.

Anbod Stellingwarver Boekeweke

Mit naeme veur de inwoners van en om Oosterwoolde henne is et anbod van disse, alweer zeuvende, Stellingwarver Boekeweke arg de muuite weerd! Want wie tussen 26 oktober en 2 november bi’j de Stellingwarver Schrieversronte de boeken ‘Veldnaemen van Stellingwarf, diel VII, Oosterwoolde’ en ‘Bergveld lest veur uut eigen wark’ bestelt, betaelt mar € 30,- Nao die weke kosten beide boeken weer € 27,50 en €19,50. Bestellen kan deur een mail te sturen naor info@stellingwarfs.nl.

TOMKE op YouTube

Omreden de perveensiaole Tomke-veurleesweke, die altied in de eerste volle weke van juni holen wodt, niet deurgaon kon i.v.m. corona wodde die weke uutsteld naor et aende van oktober. Want dan zol corona toch wel over wezen, zo wodde doe nog docht… Mar niks bleek minder waor, want half oktober kregen we mit een twiede golf te maeken. Et veurlezen in de ukkespeulplakken en kienderopvang wodde daoromme opni’j oflast.

Bi’j de Stellingwarver Schrieversronte ontston doe et idee om een tal verhaelties uut et ni’je boekien ‘Iene, twieje, los!’ op te nemen op film en die te plaetsen op YouTube. Laeter zol de Friese en Bildtse veurlezers dit idee overnemen, zodat alle ukken in de perveensie now op die wieze kieken en luusteren kunnen naor de ni’jste spannende verhaelen over Tomke en zien kammeraoties Romke, Kornelia en Yana Yu. Et filmpien is vanof now te zien op https://www.kienderwebstee.nl/aktiviteiten/4/tomke-iene-twieje-los en op het YouTube kanaal van de Stellingwarver Schrieversronte: https://www.youtube.com/stellingplus

Gratis boekies veur alle ukken

De van oorsprong Friestaelige verhaelties over Tomke en zien maoten bin schreven deur  Geartsje Douma en Riemkje Pitstra. Alle verhaelties bin in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. De verhaelties die now op ’e film beschikber kommen bin oflopen maendag veurlezen deur Femmie van Veen. Veur et filmen d’r van zorgde filmmaeker Thomas Rovers uut Grunningen. De ni’je boekies wo’n an alle ukken uutrikt, de Stellingwarver Schrieversronte stelt die al sund jaor en dag ommenocht beschikber. Veur dit soort van taelbevodderende aktiviteiten het o.e. et Committee of Experts (Raod van Europa) veul wardering, zo dee een schoffien leden nog es weer blieken.   

Tomke is een perveensiaol veurleesprojekt van de Afûk en et Selskip foar Fryske Tael en Schriftekennisse. De Stellingwarver veurleesweke wodt sund 2007 orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte.

Tot 19 oktober: drie Stellingwarver boeken veur € 15,00

De sutelaktieploeg van 2018 (foto: Lenus v.d. Broek)

In disse zesde Stellingwarver Boekeweke gelt een mooi anbod van Stellingwarver boeken. De Stellingwarver Boekeweken kommen in de plak veur de jaorlikse sutelaktie die vanwegens corona die deurgaon kon.

Uut de onderstaonde lieste kuj’ drie boeken kiezen die alliend disse weke mit mekeer € 15,00 kosten. Je bestelling kuj’ schriftelik bi’j de Stellingwarver Schrieversronte inleveren (Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop/Oldeberkoop, of deur een mailtien te sturen naor info@stellingwarfs.nl. Et anbod gelt tot 19 oktober; de bestellings zullen in de weke van 19 oktober verwarkt en bezorgd wodden.

Uut de volgende boeken kuj’ je keuze maeken:

Roely Bakker/Verzin (Verhaelen en gedichten) Et gaot hier om een tal mooie, biezundere verhaelen en gevulige en sfeervolle gedichten.

Sietske Bloemhoff en Henk Bloemhoff / Sprokies van Grimm in ’t Stellingwarfs Roodkappien, De wolf en de zeuven geities, Sni’jwittien, mar ok prachtige onbekendere sprokies bin in disse selektie van de sprokies van de gebroeders Grimm opneumen. 

Sietske Bloemhoff red. /Winterwille Een winterboek veur kiender van vier t/m twaelf jaor, verzorgd deur acht schrievers, tekeners en fotografen, onder redaktie van Sietske Bloemhoff.

Grietje Bosma, Attie Nijboer / Stillestaon en weer deurgaon Dichtbundel over verlös en rouw, mar veural ok over hoop.

Harmen Houtman / As ik kiezen moch (Verhaelen) In et boek vertelt de schriever o.e. over zien jeugdjaoren in Ni’jhooltpae; op een direkte mar veural ok gevulige wieze over zien thuus, zien oolden en hoe d’r mit ommegongen doe dudelik wodde dat Harmen niet op maegies vul.

Rienk Klooster / De wereld van Zander Herinneringen van de vrome landverhuizer Zander Jacobs Klooster (1820 – 1906) uit Donkerbroek. Nederlandstalig.

Rienk Klooster, Jan Koops, Erica Plomp-Den Uijl / Et Evangelie neffens Markus uut et Grieks vertaeld in et Stellingwarfs.

Wube Lamers van de Kuunderwal/Mien wegen bin duustere paeden Oolde verhaelen uut Stellingwarf. Dit boek mit prachtige volksverhaelen wodde eerder in 1980 uutgeven. Omreden volksverhaelen de laeste jaoren weer ‘in’ binnen, en omdat de verhaelen van Wube Lamers zien wodden as hiel biezunder in dit genre, wodde besleuten om et boek opni’j uut te geven. In et boek bin vier ni’je verhaelen opneumen. 

Sjoukje Oosterloo/Warkieslappe (Verhaelen). In Warkieslappe gaot et veural om humoristische verhaelen die mit naeme ooldere lezers slim anspreken zullen. De wel es wat brieke gebeurtenissen zullen veur veul meensken herkenber wezen.

Rob Zethoven/Een beul van een dokter Van 1978 tot 1988 was Rob Zethoven huusdokter van Berkoop e.o. In zien boek vertelt hi’j over zien meerst opmarkelike belevenissen die hi’j in die periode mitmaekte. Vaeks mit flink wat humor, somstieden gevulig en serieus, mar altied integer.

In ‘Van schossel tot slingerpad bin ofbelings van wark te zien van drie beeldend keunsteners uut Stellingwarf, en bin gedichten te lezen van drie Stellingwarver dichters. Alle zesse hebben heur bi’j heur wark inspireren laoten deur et thema ’ruumte’.

Freddie de Vries / Ok et beste peerd stroffelt wel es Een boek mit veural vermaekelike verhaelen, die heur in de omgeving van de auteur ofspeuld hebben of heur ofspeuld hebben kunnen zollen…