Klokkestoelen in miniaturen

Links de klokkestoel van Else, rechts die van Buil (Sietske Bloemhoff)

Vanof et kommende weekaende zal bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop niet alliend et prachtige wark van keunsschilder Dick Bakker van Ooldetriene te zien wezen, mar ok de miniaturen van alle Stellingwarver klokkestoelen. De reden daorveur is dat op 2 september et boek ‘Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf’ (van Jan Koops en Sietske Bloemhoff) verschienen zal. De twaelf miniaturen bin in de negentiger jaoren van de veurige ieuw maekt deur de heer Aaldert Alten (1921-2000) van Noordwoolde. Alten was doe iene van de infermaanten t.b.v. et vaktaele-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte, in dit geval gong et om die van de klokkestoelebouwer.

De miniaturen bin allemaole percies op schaol maekt en hebben ok om die reden een belangrieke weerde. Van die tied of bin ze ok te lien deur de basisschoelen in et kader van et vak Hiemkunde in et basisonderwies.

De miniaturen van de klokkestoelen en de schilderi’jen van Dick Bakker bin tot 19 augustus alle middaegen tussen 13.00 en 18.00 ure te bezien in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, daornao tiedens de kantooruren van de stichting. De toegang is ommenocht.    

Tentoonstelling schilderi’jen Dick Bakker

Vanof 20 juli t/m begin oktober is d’r in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte een expesisie van schilderi’jen van keunstener Dick Bakker uut Ooldetriene. In die periode bin d’r schilderi’jen te zien van de West-Stellingwarver netuurgebieden de Braandemeer en de Rottige Miente. Kenmarkend veur die gebieden bin de weren en ribben die ontstaon binnen doe d’r in de veurige ieuw vene ofgreven wodde. In de schilderi’jen lat de keunstener de gebieden in de verschillende jaorgetieden zien. Om zokke biezundere mementen vaaste te leggen maekt Bakker buten een groot tal schetsen, die hi’j daornao in zien atelier in eulievarve uutwarkt.

Dick Bakker wodde in 1954 geboren in Assen. Van 1974 tot 1979 studeerde hi’j an de akedemie veur beeldende keunsten Minerva in Grunningen. De eerste drie jaor nao et ofronden van zien studie woonde en warkte hi’j in Drenthe, van 1982 of was hi’j roem 25 jaor woonachtig in Zeelaand. Daor schilderde hi’j mit naeme de Oosterschelde, de poolders en de mit riet bedekte brakke netuurgebieden langs de Zeeuwse kust.  

In 2007 kreeg Dick Bakker de gelegenhied om in West-Stellingwarf in een ni’je omgeving warken te gaon. Behalven laandschoppen maekt hi’j ok kleinere schilderi’jen van voegels op hoolt dat hi’j vunnen het.

De expesisie kan van 20 juli tot 19 augustus daegeliks bezocht wodden tuussen 13.00 en 18.00 ure, de toegang is gratis. Daornao is et wark tiedens kantooruren van de Stellingwarver Schrieversronte te bezien.

‘Daor klept de klokke weer’ naor Italië

In de junimaond wodde de Stellingwarver film Daor klept de klokke weer instuurd naor et BABEL filmfestival dat sund een tal jaoren holen wodt in Italië.

Dit filmfestival is een internationaole filmwedstried veur films in minderhiedstaelen en wodt dit jaor veur de zesde keer holen. De Stellingwarver Schrieversronte wodde tipt om DKDKW in te sturen deur Onno Falkena van EBLT, dat is et Europees Buro veur Kleine Taelen, waor ok de stichting uut Berkoop bi’j ansleuten is. Skriptschriever en regisseur Thomas Rovers zorgde veur een Engelstaelige ondertiteling. Vanof de kaante van filmdeskundigen is d’r ommeraek veul wardering veur DKDKW vanwegens de professionele anpak d’r van. Et is veur alle mitwarkers en de SSR now eerst ofwaachten of de film deur de eerste selektie kommen zal. Et BABEL Filmfestival is van 2 tot 7 december in Cagliari op Sardinië.

‘Daor klept de klokke weer’ in Wolvege

Naodat de première een schoffien leden al west was, wodde op 5 juni de film ‘Daor klept de klokke weer’ veur et eerst vertoond. Dat gebeurde, nao een kotte uutleg deur Sietske Bloemhoff, veur de bewoners van de Lennaflat en de buurtverieninge Prinsenhof in Wolvege tiedens een Stellingwarver middag. De twiede vertoning is op zundagmorgen 16 juni tiedens et dörpsfeest van Hooltpae. Daornao wodt de film nog in tal van ere dörpen prissenteerd. Bi’j elke vertoning is veurofgaonde an de vertoning een kotte inleiding deur iene van de speulders of mitwarkers.

Drok mit Tael

‘Druk met Taal’ is een aorige beurs over droktechnieken en streektael die op 2 november holen wodden zal in et Museumplein in Grootegast. Schrievers kun die dag daor heur boek an de man zien te brengen, gedichten kun vertoond wodden en drokkers kun heur  droktechniek(en) prissenteren. De dag wodt orgeniseerd deur de stichting ‘Mien Westerkwartier’, je anmellen veur een (gratis) kraom kan via info@museumdrukkerij.nl.