Sutelaktie gaot uut aende!

Maendag 3 september gaot de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte weer uut aende. Dit jaor kommen de sutelders mit heur krojen et eerste naor Oost-Stellingwarf, ze gaon dan naor Oosterwoolde en naoste omgeving, Else en De Fochtel. In die plakken wodt suteld op 3, 5 en 10 september.

Op 12 september verhuzen de krojen naor West-Stellingwarf. Op die dag en op 17 en 19 september wodt d’r suteld in Hooltpae, Ni’jhooltpae, De Blesse, Blesdieke en Peperge.

Et bestuur van de Schrieversronte hoopt vanzels weer op een hiele mooie opbrengst. Een goeie opbrengst is now ienkeer van groot belang veur volgende ni’je uutgiften op et gebied van de Stellingwarver tael en streekkultuur. Veurig jaor brocht de aktie € 9.300,- op. (Foto: Anneke de Vries)

Johan Veenstra verkocht veur zowat € 4.000,- an boeken tiedens Eupen Stal

 

Tiedens Eupen Stal was schriever Johan Veenstra alle daegen in et boekwinkeltien van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat was omreden in et gebouw veur een fototentoonstelling zorgd was n.a.v. et verschienen van zien ni’je boek ‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’ dat oflopen 27 juli verscheen. Veur die tentoonstelling, mit foto’s van Grietje Bosma, Jitske Oosterloo en Anne Westerhof, was veul belangstelling, en veul meensken maekten vanzels ok even een praotien mit de auteur van et boek. En bi’j een praotien bleef et vaeks niet, de schriever verkocht mar liefst 192 exemplaoren van ’Vroeger is veurgoed veurbi’j’. Een peer daegen veur de laeste Eupen Staldag zat et tal al op 175, en dat geweldige risseltaot was veur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen van Oosterwoolde reden genoeg om naor Berkoop te tugen mit een dikke bos bloemen veur Veenstra. De schriever verkocht liekewel ok tal van ere SSR-uutgiften ommeraek goed, zoas bi’jglieks veul exemplaoren van de infermetieve routegidsen die de stichting de laeste jaoren uutgaf. Veur mar liefst krapan € 4000,- an boeken en gidsen wodden in de periode van Eupen Stal verkocht.

Van ’Vroeger is veurgoed veurbi’j;’ is intied mit mekeer al de helte van de eerste oplaoge van 800 stoks verkocht. Et liekt d’r op dat die eerste oplaoge nao de kommende sutelaktie, die op 3 september uut aende gaon zal, uutverkocht raekt. (Foto: Sietske Bloemhoff)   

Stellingwarf in Vierdaegse Nijmegen

 

Netuurlik doen d’r alle jaoren ok Stellingwarvers mit an de Vierdaegse van Nijmegen. Da’s gien ni’js. Mar mooi is et vanzels wel as dielnemers zien laoten waor ze wegkommen. En mit riegelmaot laoten ok Stellingwarvers dat zien. Zo kuierde een peer jaor leden Geert Dekker mit zien kollegakuierders uut Wolvege de tocht in shirties mit een Stellingwarver tekst. Dit jaor dee Arie den Blanken van Makkinge, hi’j is o.e. lid van de Raod van Advies van de Stellingwarver Schrieversronte, mit en hadde de Stellingwarver vlagge van Oost an zien rogzak hangen. Bi’j ankomst op de laeste dag stak hi’j liekewel de vlagge in top van een hanteerbere vlaggemast, zodat zien bruur him herkennen zol. En dat lokte, want die maekte disse foto!

Ni’je roman van Johan Veenstra  prissenteerd

  

Vri’jdagaovend kwam de zeuvende roman van Johan Veenstra ’Vroeger is veurgoed veurbi’j’ uut tiedens een literaire aovend in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae.

De schriever gaf et eerste exemplaor an Sippy Tigchelaar die bi’j Omroep Frieslaand warkt het en indertied bi’j Veenstra thuuskwam om zien radioverhaelties op te nemen. Johan Veenstra vertelde anslutend op indrokwekkende wieze over een pat uut zien ni’je roman, zodat de ongeveer tachtig meensken die de aovend mitmaekten veur een groot diel et boek mitien anschaften. Veenstra wodde tiedens de aovend interviewd deur neerlandikus Peter Riksma uut et Drentse Zaandpol, mar van vroeger uut Wolvege. Et doel is dat een diel van dit interview laeter dit jaor plaetst wodden zal in et Stellingwarfs tiedschrift ’De Ovend’.

  

Veur meziek zorgde de Grunninger Jan Henk de Groot uut Hoogezaand. Ok dat bleek een schot in de roze te wezen; zien optreden, mit o.e. et bekende ‘De mama van Michel’, wodde ommeraek wardeerd.

Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen eupende en sleut de aovend en vertelde o.e. over de aktiviteiten van de SSR die d’r de kommende tied an zitten te kommen, zoas kommend weekaende et straottheater De Verdwenen Peerden, op 1 september de prissentaosie van et boek van Freddie de Vries, de sutelaktie vanof 3 september en de première van de film ‘Daor klept de klokke weer’ op 13 september.

(Foto’s: Lenus v.d. Broek)

Weven mit peerdehaor

Weven mit peerdehaor (Foto: Marianne Kemp)

Biezundere lezing weven mit peerdehaor

Vanwegens et festival De Verdwenen Peerden, onderdiel van de LF2018 mannefestaosie Under de Toer, wodt op donderdag 28 juni een biezundere lezing holen in textielinstituut Hawar in Berkoop. Disse lezing wodt verzorgd deur Marianne Kemp uut Utrecht. An de haand van een beamerpresentaosie lat disse jonge textielkeunsteneres zien hoe mit peerdehaor prachtige weven keunstobjecten uutvoerd kund.

De lezing begint om 20.00 ure, de kosten bin € 5,00 per persoon.

Et festival De Verdwenen Peerden is op vri’jdag 3 en zaoterdag 4 augustus. Dit festival wodt orgeniseerd door de Stellingwarver Schrieversronte; textielinstituut Hawar is nauw bi’j et festival betrokken.