Drok mit Tael

‘Druk met Taal’ is een aorige beurs over droktechnieken en streektael die op 2 november holen wodden zal in et Museumplein in Grootegast. Schrievers kun die dag daor heur boek an de man zien te brengen, gedichten kun vertoond wodden en drokkers kun heur  droktechniek(en) prissenteren. De dag wodt orgeniseerd deur de stichting ‘Mien Westerkwartier’, je anmellen veur een (gratis) kraom kan via info@museumdrukkerij.nl. 

Psalm 8 in et Stellingwarfs

Kommende zundag 26 meie is et bekende Kwartettekoar van Hindrik van der Meer veur de 25ste keer in aktie in et kader van de ’Ofscheidstoernee’ van Hindrik die veurig jaor 80 wodde. Et koor is now over de helte van 44 optredens in karken overal in de perveensie.

Now zundag is et koor, mit begeleiding van fluite, klarinet, fagot en piano om 9.30 uur in de Deupsgezinde karke van Wolvege. Biezunder is dat dan ook een psalm in et Stellingwarfs zongen wodt. ‘Elke tael het et recht om heurd en spreuken te wodden’, is et devies van et koor. Niet alliend et Nederlaans en het Fries dus, mar krek lieke goed ok et Stellingwarfs. Om dat te onderstrepen zingt et koor mit en veur de Stellingwarvers Psalm 8 in die tael. Veerder staot de ni’je Friestaelige bundel “Hertslach” op et pergramme.

Psalm 8

Jow naeme, Heer, wodt prezen hier op eerde, 

jow majesteit , Heer, is van grote weerde. 

De kiendermonden numen Jow as Heer; 

Jow vi’janen en strieders bin niet meer. 

Zie ik de hemel mit zien goolden lochten: 

wat is de meenske dat Jow him bedochten? 

Jow maekten him krapan een engel liek 

en kroonden him as keuning van jow riek. 

De meenske heerst, hi’j het alles in hanen: 

schaopen en ossen, beesten van de lanen. 

Voegels en vissen, dieren uut et meer. 

Wi’j priezen hier op eerde Jow, o Heer. 

Gedichten op stienen

Links: Johan Veenstra voert et woord; rechts: iene van de stienen mit een gedicht (© Lenus v.d. Broek)  

Zaoterdagmorgen 11 meie onthulde oold-borgemeister Gerard van Klaveren van Stellingwarf-Westaende in et netuurgebied de Rottige Miente in Ni’jtriene twieje van vier stienen mit Stellingwarver gedichten. Veurdat dat liekewel gebeurde hadde hi’j van raodslid René de Klein een replika van iene van die stienen kregen. De vier stienen, die verspreided liggen in dit biezundere en nog redelik oorspronkelike netuurgebied, bin et ofscheidskedo veur Van Klaveren. Hi’j was borgemeister van West-Stellingwerf in de periode 2005 tot 2017.

Schriever en dichter Johan Veenstra was vraogd en schrief de gedichten speciaol veur dit kedo. Veenstra voerde zaoterdag ok zels nog even et woord, en d’r was een kuier langs de stienen.

In et juninommer van et Stellingwarver tiedschrift ’De Ovend’ vertelt Johan Veenstra over et schrieven van de vier gedichten. Hi’j geft daorbi’j o.e. per gedicht an waoromme hi’j now juust dat gedicht schreef en waor aj’ et vienen kunnen. Over et gedicht dat op ’e foto te zien is, schrift hi’j:

De Scheene stroomt wondermooi deur dit prachtige gebied. Et waetertien schient in vroeger daegen greuven te wezen, mar veur mi’j is et een reviertien. Awwe over et fietspad in de richting van Munnikeburen gaon, staot d’r een prieelachtig infermaosiegebouwgien van Staotsbosbeheer an et waeter. In dit gebouwgien ligt de stienen plaete mit et gedicht Visker. Een visker die de foeken uutzet het, weer naor huus toe veert, en hoopt op een flinke vangst.

Jong en oold geneut van film DKDKW


Op ‘e foto’s: 1. De jongste speulders 2. Ok de wethoolders Jouke Jongsma en Marcel Bos van Oostaende geneuten van de film; rechts Thomas Rovers 3. Anne (Emma Winter) en Franke (Lute Wedekind) 4. Auke Stelling (Dirk Nijk) sprekt et volk toe (Foto’s 1 en 2: Sietske Bloemhoff, foto’s 3 en 4: Lenus v.d. Broek)

Een volle theaterzael van ’t Buurthuus in Noordwoolde; dat leverde de eerste vertoning van de Stellingwarver film ’Daor klept de klokke weer’ in Stellingwarf op. Jong en oold kwam op disse biezundere aovend of, en iederiene die mitdaon hadde of die uut belangstelling kommen was, bleek nao ofloop slim onder de indrok te wezen van de kwaliteit van de film daor speulders, figuraanten en skriptschriever-regisseur Thomas Rovers en zien opnaemeploeg mit mekeer veur zorgd hadden. De aovend was liekewel al veur de vertoning fleurig uut aende gaon in de smoeke foyer van ’t Buurthuus. Dat kwam niet in et laeste plak deur et hoge reüniegehalte, mar zeker ok deur de middelieuwse sfeer daor et duo Marianta (Marita Kruijswijk en Marian Nesse) muzikaol veur zorgde.

Onderwies

Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen gaf in zien eupeningswoord et belang van dit soorte van projekten an veur et Stellingwarfs. Hi’j gaf ok an dat d’r de laeste tied hiel arg veul positief ommedaenken en belangstelling is veur et Stellingwarfs, veural ok veur et Stellingwarfs binnen et onderwies. Ok de film ‘Daor klept de klokke weer’ is mit naeme bedoeld veur et (vervolg)onderwies. An lesmateriaol en speciaole warkwinkels heurende bi’j de film wodt de kommende tied warkt, zodat de prissentaosie van de film an de schoelen laeter dit jaor wezen zal.

Roerige geschiedenisperiode

Tiedens et dri’jen van de film koj’ in de zael een spelde valen heuren, zo stille was et. Jong en oold geneut bi’j et zien van et filmverhael over een roerige periode in de Stellingwarver geschiedenis. Et gaot om de tied rond 1500 doe Stellingwarf zien vri’jhied, nao veul striederi’je, veurgoed kwietraeken zol en bi’j Frieslaand indield wodde. De film is baseerd op et boek ‘Daar klept de klok weer’ dat onderwiezer Hendrik Hoogeveen in 1949 schreef, en dat vuuftig jaor laeter deur Hans Koopmans, ok onderwiezer, in et Stellingwarfs vertaeld wodde.

Mit mekeer

An et aende van de aovend bedaankte Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemhoff iederiene die him op wat veur meniere dan ok inzet hadde veur de film van hatte daorveur. ‘Et was een meraokels mooie tied die we mit mekeer hadden. En mit mekeer hebben we zorgen kund veur disse prachtige film. In de tied dat ik bi’j de Schrieversronte wark is dit misschien wel de aldermooiste aktiviteit veur mi’j west an now toe,’ zo leut ze weten. Bloemhoff benaodrokte ok de geweldig grote inzet van de heufdrollespeulders Emma Winter, Lute Wedekind, Dirk Nijk en Evert Pultrum, en die van Thomas Rovers en eerste regie-assistent Marco Reekers. Emma Winter kreeg extra ploempies uutdield, want zi’j zingt in de film ok nog es et prachtige ‘Lied van Stellingië’ (tekst Henk Bloemhoff, meziek Robert Lanting). Tot slot fielseteerde Klaas van Weperen Sietske Bloemhoff omreden ze disse maond 35 jaor in dienst is bi’j de Stellingwarver Schrieversronte. 

Film naor de dörpen

De kommende tied zal de film in een flink tal dörpen in Stellingwarf vertoond wodden. Bi’j die vertonings zullen mitwarkers en/of speulders an en in de film uutleg geven over hoe de film tot staand kommen is, mar ze zullen grif ok over heur eigen, soms smeuiige, erverings tiedens de opnaemedaegen vertellen.


Attie Nijboer in ’Tael an Taofel’

Kommende zundag 10 meert zal in et bekende Drentse kulturele pergramme ’Tael an Taofel’ dichteresse Attie Nijboer van Oosterwoolde optreden. ‘Tael an taofel’ is een kombinaosie van literetuur, zang, meziek en lekker eten. An et pergramme doen alle keren streektaelschrievers en zangers mit.

’Tael an Taofel’ is altied in een sfeervolle lekaosie, en op 10 meert is dat ok al niet aanders. Et pergramme  mit tael, meziek en ete  is dan in Dwingel, in Grand Café De Brink (Brink 30-31). Et begint allemaole om 11.00 ure en duurt tot 14.00 ure an toe. Behalven Attie Nijboer dot  Janet Lopstra mit, mit verhaelen en lat de groep Vollek (mit Grunninger folk en blues) van him heuren.

Vanwegens de altied grote belangstelling is op tied risserveren an te raoden! Meer infermaosie kuj’ vienen op https://huusvandetaol.nl/.