Ni’j verhael

Vandaege plaetsten we al weer een ni’j verhael in oonze Schriefklub. Et is van Hankie van der Tuin en et gaot over een biezunder etentien…

 

Hej’ ok een mooi verhael, gedicht of kollum veur StellingPlus? Mail et dan naor info@stellingwarfs.nl. Graeg wel even je adres en/of tillefoonnommer vermelden!

Ni’je verhaelen

Op et mement kommen d’r bi’j StellingPlus de hieltied ni’je verhaelen en gedichten binnen van Stellingwarver schrievers. Dat wark wodt de hieltied zo gauw meugelik plaetst onder et koppien ‘Schriefklub”. Vandaege kwam et ni’jste verhael van Sjoukje Oosterloo binnen: De iene zien dood…

Sutelaktie zet goed in!

De jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte is maendagaovend 29 augustuss goed uut aende zet. Ok al regende et now en dan, de sutelders verkochten veur mar liefst € 3.000,- an boeken en kelinders in Berkoop, Ni’jberkoop en een diel van Makkinge. Toppers bin et boek van Rob Zethoven Een beul van een dokter en de Stellingwarver Spreukekelinder. Kommende woensdag bin de sutelders o.e. in Donkerbroek en Oosterwoolde. An de orgenisaosie en uutvoering van de aktie doen roem 80 Schrieversronte-vri’jwilligers mit.

.

Deur et blaozen op de speciaole suteltoeter geft Geert van der Meulen onder toezicht van Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra an dat de sutelaktie 2011 uut aende gaon kan.

Veurdat de sutelders op pad gaon bin d'r veur heur overheerlike bolties, sukerbolle en koffie en thee. Links de beide routeplanners veur Oost-Stellingwarf: Margje van der Meulen uut Berkoop en Fenna van der Meulen uut Appelsche. Zowat rechts Johan Veenstra die krek as veurgaonde jaoren weer alle aovens mit sutelt.

De beide foto’s bin maekt deur Joke Dijkstra.

Foto van de maond september 2011: de tjiftjaf

De tjiftjaf

De foto van de maond september is iene van de foto’s van Ruurd-Jelle van der Leij. De foto is opneumen in een serie van tien prentbriefkaorten die eerdaegs uutgeven wodden zal deur de Stellingwarver Schrieversronte. Et settien van tien kaorten (mit allemaole foto’s van Ruurd-Jelle) kost € 4,95. Alle kaorten bin veurzien van kotte, infermetieve teksten van Freddie de Vries.