Sutelaktie zet goed in!

De jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte is maendagaovend 29 augustuss goed uut aende zet. Ok al regende et now en dan, de sutelders verkochten veur mar liefst € 3.000,- an boeken en kelinders in Berkoop, Ni’jberkoop en een diel van Makkinge. Toppers bin et boek van Rob Zethoven Een beul van een dokter en de Stellingwarver Spreukekelinder. Kommende woensdag bin de sutelders o.e. in Donkerbroek en Oosterwoolde. An de orgenisaosie en uutvoering van de aktie doen roem 80 Schrieversronte-vri’jwilligers mit.

.

Deur et blaozen op de speciaole suteltoeter geft Geert van der Meulen onder toezicht van Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra an dat de sutelaktie 2011 uut aende gaon kan.

Veurdat de sutelders op pad gaon bin d'r veur heur overheerlike bolties, sukerbolle en koffie en thee. Links de beide routeplanners veur Oost-Stellingwarf: Margje van der Meulen uut Berkoop en Fenna van der Meulen uut Appelsche. Zowat rechts Johan Veenstra die krek as veurgaonde jaoren weer alle aovens mit sutelt.

De beide foto’s bin maekt deur Joke Dijkstra.

Foto van de maond september 2011: de tjiftjaf

De tjiftjaf

De foto van de maond september is iene van de foto’s van Ruurd-Jelle van der Leij. De foto is opneumen in een serie van tien prentbriefkaorten die eerdaegs uutgeven wodden zal deur de Stellingwarver Schrieversronte. Et settien van tien kaorten (mit allemaole foto’s van Ruurd-Jelle) kost € 4,95. Alle kaorten bin veurzien van kotte, infermetieve teksten van Freddie de Vries.

Stellingwarver prentbriefkaorten

De spotvoegel

Op dit mement lat de Stellingwarver Schrieversronte tien verschillende prentbriefkaorten drokken. Et gaot om kaorten mit prachtige foto’s van netuurfotograaf Ruurd-Jelle van der Leij en bi’jheurende teksten van netuurkenner Freddie de Vries, allebeide ofkomstig van Hooltpae.

De kaorten wo’n in setties van tien stoks verkocht veur € 4,95. Wie wil kan die alvast bestellen bi’j et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, till. 0516-451108, mailen kan netuurlik ok naor info@stellingwarfs.nl.

Verhaelties van Kees Koopstra

Vanof augustus 2011 bin d’r now in de rebriek Schriefklub ok mit riegelmaot verhaelties te lezen van Kees Koopstra uut Else. Mar gauw es even lezen gaon!

Streektaelkonfereensie 23 september

Op 23 september wodt in Heerde in Overiessel een streektaelkonfereensie holen, waorbi’j et thema streektael en meziek centraol staon zal. Uut Stellingwarf doen mit Carolien Hunneman, zi’j wun Stellingwarfpop 2011, wiels Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte (initiatiefnemer van Stellingwarfpop) ien en aander over et belang en de orgenisaosie van dit festival vertellen zal.

Bekiek et hiele pergramme op:

Streektaelkonfereensie 23 september