AGENDA JUBILEUM

14 jannewaori – START viering 40-jaorig jubileum Stellingwarver Schrieversronte in ’t Vlechtwark in Noordwoolde. Et is mitien de eerste ienakteraovend van een serie van vule meer deur et hiele jaor henne. Veur prachtige uutvoerings van ienakters zorgen de tenielverienings van Buil en De Oosterstreek. Daornaost is d’r een biezunder muzikaol Stellingwarfs optreden van de bekende Nortepézingers en zorgt de warkgroep Publiciteit van de stichting veur een grote verlotting mit tal van priezen. De toegang is ommenocht, ie moe’n je alliend wel even opgeven bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et pergramme begint om 20.00 ure.

20 jannewaori – Eerste literaire aovend in et MFC De ni’je stienze van Ni’jhooltpae. Op disse aovend wodt et ni’jste boek van Johan Veenstra Mit et waeter veur de dokter (mit humoristische verhaelen) prissenteerd. De eerste exemplaoren bin veur de Drentse schriever Jan Germs en de Friese schriever Ferdinand de Jong. Alledrie de schrievers dregen veur uut eigen wark en wo’n interviewd deur Ovend-redakteur Jannes Westerhof. Slim wies is de orgenisaosie mit de muzikaole bi’jdrege van de bekende Grunninger muziekgroep Törf! De aovend begint om 20.00 ure, de toegang is ommenocht.

25 feberwaori – Twiede ienakteraovend, dit keer in kefé ’t Anker van Else. De tenielgroep van Else voert de ienakter Een schoon milieu kost ’n protte centen op (van Johan Veenstra). Ok et Smatlappekoor van Else is drok in de weer mit een biezunder Stellingwarfstaelig optreden. Veur een dadde biezunder optreden op disse aovend is de orgenisaosie nog in overleg. Krek as op de eerste ienakteraovend is d’r ok op disse twiede ienakteraovend een verlotting mit prachtige priezen. De toegang is ommenocht, et pergramme begint om 20.00 ure.

16 meert – Dadde ienakteraovend, now in hotel De Zon in Oosterwoolde. Veur de uutvoering van een prachtige ienakter zorgt een speciaole, deur een deur Geert van der Meulen instelde, tenielgroep mit allemaole slim erveren speulders! De meziek wodt disse aovend verzorgd deur de bekende Kompagnonszangers. Ok veur disse aovend is de orgenisaosie nog in overleg mit een dadde optreden en wodt d’r opni’j zorgd veur een mooie verlotting. De toegang is ommenocht, de aovend begint om 20.00 ure.

23 meert – Twiede literaire aovend. Op disse twiede literaire aovend het de orgenisaosie opni’j veur een verrassing zorgd. Optredens bin d’r van de slim bekende Drentse schriefster Marga Kool, mar ok van de vrouwluden Delia Bremer en Ria Westerhuis, mit o.e. erotische gedichten in et Drents! Vanzels is d’r ok ommedaenken veur et Stellingwarfs: zo zal d’r veural andacht wezen veur et ni’je boek Verzin van Roely Bakker, dat vlak veur de kastdaegen van 2011 verscheen. Veur prachtige Stellingwarver meziek zorgt Carolien Hunneman van wie warschienlik in 2012 de eerste CD verschienen zal. De prissentaosie van de aovend is in hanen van Geke Zanen-Dokter. Plak: kefé ’t Anker van Else, tied: 20.00 ure, intree: € 5,00.

5 april – Officiële jubileumviering Stellingwarver Schrieversronte in ’t Vlechtwark in Noordwoolde. Disse officiële jubileumviering is alliend bedoeld veur leden en geneudigden van de jaorige stichting. De bi’jienkomst is van 15.30 tot 17.30 ure.

7 juli Stellingwarver Dag in en om et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop mit tal van aktiviteiten:

* Morgens: reünie veur (oold)leden en (oold)Stellingwarvers mit koffie en gebak, én gelegenhied veur et bekieken van een speciaole jubileumfototentoonstelling

* Middags: speciaole kuier- en fietsroutes, puzeltocht, kulturele Stellingwarver rondtocht, optredens op tal van plakken en gao mar deur…

* Aovens: feestelike ofsluting Stellingwarver Dag

LAETER MEER

 

Eerste jubileumaovend op 14 jannewaori

Op zaoterdagaovend 14 jannewaori geft veurzitter Ype Dijkstra om 20.00 ure in ’t Vlechtwark in Noordwoolde et startschot veur de grote jubileumviering van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte (1972 – 2012). Et hiele jaor deur zullen d’r in zowat alle Stellingwarver dörpen tal van aktiviteiten orgeniseerd wodden vanwegens dit heugelike feit! Lees veerder op:

Jubileum komt d’r an!

 

JUBILEUM Stellingwarver Schrieversronte

Op 29 april 2012 is et 40 jaor leden dat zoe’n 60 meensken mit mekere in Wolvege de Stellingwarver Schrieversronte oprichten. Om die reden zullen d’r in 2012 et hiele jaor deur tal van biezundere jubileumaktiviteiten orgeniseerd wodden. Aachter de scharms wodt daor al een posien deur een grote groep van vri’jwilligers en mitwarkers van de zowat jaorige stichting an warkt. Op disse webstee zal et hiele jubileumjaor onder de rebriek JUBILEUM een overzicht van die aktiviteiten te lezen wezen. Die agenda zal uteraord de hieltied verni’jd wodden.

 

[fergcorp_cdt]