Expesisie ‘Tael en beeld’ bi’j de Schrieversronte

Tot 1 juli is tiedens kantooruren bi’j de Stellingwarver Schrieversronte een biezundere expesisie te zien. Et gaot daorbi’j om et wark van fotografen en dichters dat gedurende een speciaol saemenwarkingsverbaand tot staand kommen is.

Indertied schreef de Stellingwarver schrieversgroep ‘Letterstreken’ een tal gedichten naor anleiding van veurwarpen uut et museum ‘Oold Ark’ en de zaodmeule De Weyert, beide in Makkinge. Anslutend hebben de leden van de Makkingester fotoklub ‘Byldspraok’ de uutkeuzen onderwarpen op ’e foto zet.

Et risseltaot daorvan is arg de muuite weerd, zodat et wark al in verschillende instellings tentoonsteld west het. Wie de prachtige foto’s en gedichten nog niet zien en lezen het, kan now tot 1 juli terechte in Berkoop. Et kantoor an de Willinge Prinsstraote 10 is eupen van maendag t/m donderdag van negen tot vier ure.

Verwondering: ni’j gedicht Attie Nijboer

Verwondering

 

Vergeten

versleten

 

Waacht et

smaacht et

 

Diepe in de rouw

in de spauw

 

Van et hatte

 

Op zuuk naor

 

Erkenning

herkenning

 

Verscheulen

in et speulen

 

Van et kiend

now bliend

 

In jow en mi’j

 

Dat de meetlatte niet legt

tussen onecht en echt

 

Him verwondert

mit zien ogen bewondert

 

Geleuft

in een sprokien uut duzend en iene naacht!

 

Attie Nijboer

Winterjasse, Attie Nijboer

 

image1-006

 

Winterjasse

 

De netuur kropt d’r onder

De meenske kropt d’r in

Diepe schoelen wi’j

Beide waachten wi’j

Op et kommend wonder

Et veurjaor, elk jaor opni’j.

Vot is de koolde uut de grond

en uut oonze botten

Kom in de bienen

Jasse uut!

Ja wi’j mienen

Dawwe zonder kunnen

Niks meer doezen

Gien tied verproezen

Dat komt oons niet te passe

De tuun moet inkotten klaor!

 

Attie Nijboer,

4 december 2013