Hoog waeter in De Lende

  

Ok al vul d’r de laeste tied niet iens zo hiel veul regen, et waeter in De Lende staot aorig hoge. Dat is o.e. goed te zien aj’ op ‘e brogge bi’j de Bekhofschaans bi’j Berkoop staon. Op de eerste foto kiek ie de kaante van Ni’jberkoop (links) en Boekelte (rechts) op. Op de ere foto kiek ie in westelike richting en dan ziej’ mitien ok veul bluuiende neutepollen!

(Foto’s: Sietske Bloemhoff)

Naozoemer op ‘e Ieze

heide  heide-2

Stellingwarf is mooi, en de gebieden d’r ommetoe ok! Zo is et heerlik naozoemeren op ‘e heide van et laandgoed De Ieze, krek over de greens mit Overiessel. De foto’s bin van Jaap Elzenaar van De Hoeve.

Foto van de maond

Regeboge, '15

Zaoterdag 29 augustus was et schitterend weer, zo an et aende van augustus. Mar eerder disse weke was et ok wel es even eers. Mit now en dan dikke bujjen, en dan weer zunne. En soms levert zoks dan weer een mooie regenboge, en soms ok twieje, op. In Oosterwoolde was dat laeste et geval. Disse mooie foto daorvan wodde maekt deur Joke Dijkstra.

De vingerhoed: een zommerse bloeme

vingerhoed, juni 2015        Vingerhoed, 1

De vingerhoed, ok wel vingerhoedskruud of vingerhoedsplaante nuumd, bluuit altied weer lieke mooi in de bluuimaond. Ie zien ze in verschillende kleuren, van paorsachtig tot wit mit paorsige vlekkies tot zowat hielemaole wit. Een inkelde keer zit d’r een bloeme tussen mit een zonuumde ‘pelorische topbloeme’, zie de rechterfoto. De bovenste bloem langs de stengel is dan niet klokkiesvormig, mar is veul ronder. Zoe’n topbloeme het acht tot veertien bloemblatties in plak van vufe. Vingerhoedskruud ziej’ veul in tunen, mar komt soms ok nog in et wild veur.

Foto’s: Sietske Bloemhoff

Et veurjaor in foto’s

koolzaod, 24515    Nbk,23515

Lendewaeter

Bovenstaonde veurjaorsfoto’s maekte Jaap C. Elzenaar op eerste pinksterdag bi’j De Lende aachter Boshoeve in Ni’jberkoop. Et waeter van De Lende zit vol leven! De foto hieronder mit bluuiend koolzaod en fluitekruud maekte Jaap een dag eerder bi’j Ni’jhooltwoolde an de weg naor Mildam.

Ni'jhooltw.

Op eerste pinksterdag fietsten Ype en Joke Dijkstra van Oosterwoolde in de omgeving van heur dörp, bi’j Donkerbroek en bi’j Else. Ok zi’j maekten onderwegens mooie veurjaorsfoto’s, zoas hier van et pad naor de Stobbepoele vanof de Peperstraote:

pad else

De volgende twie foto’s maekten Ype en Joke bi’j de Balkweg in de buurt van de Tjabbekaamp. Boven o.e. bluuiende koekoeksbloemen, daoronder de prachtige bloeme van een kestanje:

koekoeksbloemen      kestanje

En weer bi’j Else: bluuiend fluitekruud en Bremer heide (brem) langs et fietspad dat vanof de Haerweg uutkomt op de Haerdijk:

24-5-15

Sietske Bloemhoff maekte op twiede pinksterdag de volgende veurjaorsfoto’s vlakbi’j heur huus in Ni’jberkoop:

reed naor huus, 2, 250515 

Van boven naor beneden: uutbluuide peerdebloemen, scharpe botterbloemen en fluitekruud; dan de koekoeksbloeme en daornaost bluuiend sepiepehoolt.

sch. botterbl, flkruud, pbl

koekoeksbloeme

sepiepen, 25515

Tot slot et prachtige geel van een ‘gewone’ botterbloeme:

gew. botterbloeme, 25515