De vingerhoed: een zommerse bloeme

vingerhoed, juni 2015        Vingerhoed, 1

De vingerhoed, ok wel vingerhoedskruud of vingerhoedsplaante nuumd, bluuit altied weer lieke mooi in de bluuimaond. Ie zien ze in verschillende kleuren, van paorsachtig tot wit mit paorsige vlekkies tot zowat hielemaole wit. Een inkelde keer zit d’r een bloeme tussen mit een zonuumde ‘pelorische topbloeme’, zie de rechterfoto. De bovenste bloem langs de stengel is dan niet klokkiesvormig, mar is veul ronder. Zoe’n topbloeme het acht tot veertien bloemblatties in plak van vufe. Vingerhoedskruud ziej’ veul in tunen, mar komt soms ok nog in et wild veur.

Foto’s: Sietske Bloemhoff

Et veurjaor in foto’s

koolzaod, 24515    Nbk,23515

Lendewaeter

Bovenstaonde veurjaorsfoto’s maekte Jaap C. Elzenaar op eerste pinksterdag bi’j De Lende aachter Boshoeve in Ni’jberkoop. Et waeter van De Lende zit vol leven! De foto hieronder mit bluuiend koolzaod en fluitekruud maekte Jaap een dag eerder bi’j Ni’jhooltwoolde an de weg naor Mildam.

Ni'jhooltw.

Op eerste pinksterdag fietsten Ype en Joke Dijkstra van Oosterwoolde in de omgeving van heur dörp, bi’j Donkerbroek en bi’j Else. Ok zi’j maekten onderwegens mooie veurjaorsfoto’s, zoas hier van et pad naor de Stobbepoele vanof de Peperstraote:

pad else

De volgende twie foto’s maekten Ype en Joke bi’j de Balkweg in de buurt van de Tjabbekaamp. Boven o.e. bluuiende koekoeksbloemen, daoronder de prachtige bloeme van een kestanje:

koekoeksbloemen      kestanje

En weer bi’j Else: bluuiend fluitekruud en Bremer heide (brem) langs et fietspad dat vanof de Haerweg uutkomt op de Haerdijk:

24-5-15

Sietske Bloemhoff maekte op twiede pinksterdag de volgende veurjaorsfoto’s vlakbi’j heur huus in Ni’jberkoop:

reed naor huus, 2, 250515 

Van boven naor beneden: uutbluuide peerdebloemen, scharpe botterbloemen en fluitekruud; dan de koekoeksbloeme en daornaost bluuiend sepiepehoolt.

sch. botterbl, flkruud, pbl

koekoeksbloeme

sepiepen, 25515

Tot slot et prachtige geel van een ‘gewone’ botterbloeme:

gew. botterbloeme, 25515

Kuieren tussen Ni’jberkoop en Berkoop

catsppoele

delleb.2

delleb

Vanof et parkeerplak van It Fryske Gea an de Alberdalaene in Ni’jberkoop kuj’ prachtig kuieren. ´Zo koj’, aj´ in westelike richting langs de Catspoele (boverste foto) lopen, uuteindelik uut in de Delleboeren. Hielemaole aachterin dat mooie netuurgebied ziej´ dan disse schitterende poele´ (twiede en dadde foto), vertellen Ype en Joke Dijkstra van Oosterwoolde. Ype maekte ok een peer mooie foto´s bi´j beide poelen.

Veurjaor

pinkster

Mit eupen raemen

vangt et dörp 

et veurjaor op

een waarmer zunne

verdrift et smoeke

van et winterschoft,

deurstroomt et leven

mit een ni’je fleur

en nocht;

trillend hangt de meitied

in de prille nevellocht.

Uut: Zonder zille, Jan van Overtjonger, O0sterwoolde, 1983

Foto: Ype Dijkstra (pinksterbloemen, tussen de Prikkedam en et dörp Makkinge)