Et veurjaor in foto’s

koolzaod, 24515    Nbk,23515

Lendewaeter

Bovenstaonde veurjaorsfoto’s maekte Jaap C. Elzenaar op eerste pinksterdag bi’j De Lende aachter Boshoeve in Ni’jberkoop. Et waeter van De Lende zit vol leven! De foto hieronder mit bluuiend koolzaod en fluitekruud maekte Jaap een dag eerder bi’j Ni’jhooltwoolde an de weg naor Mildam.

Ni'jhooltw.

Op eerste pinksterdag fietsten Ype en Joke Dijkstra van Oosterwoolde in de omgeving van heur dörp, bi’j Donkerbroek en bi’j Else. Ok zi’j maekten onderwegens mooie veurjaorsfoto’s, zoas hier van et pad naor de Stobbepoele vanof de Peperstraote:

pad else

De volgende twie foto’s maekten Ype en Joke bi’j de Balkweg in de buurt van de Tjabbekaamp. Boven o.e. bluuiende koekoeksbloemen, daoronder de prachtige bloeme van een kestanje:

koekoeksbloemen      kestanje

En weer bi’j Else: bluuiend fluitekruud en Bremer heide (brem) langs et fietspad dat vanof de Haerweg uutkomt op de Haerdijk:

24-5-15

Sietske Bloemhoff maekte op twiede pinksterdag de volgende veurjaorsfoto’s vlakbi’j heur huus in Ni’jberkoop:

reed naor huus, 2, 250515 

Van boven naor beneden: uutbluuide peerdebloemen, scharpe botterbloemen en fluitekruud; dan de koekoeksbloeme en daornaost bluuiend sepiepehoolt.

sch. botterbl, flkruud, pbl

koekoeksbloeme

sepiepen, 25515

Tot slot et prachtige geel van een ‘gewone’ botterbloeme:

gew. botterbloeme, 25515