Eerste Stellingwarver E-boek: Daor klept de klokke weer – H. Hoogeveen / H.Koopmans

Et eerste Stellingwarver E-boek is d’r! Daorveur zorgde Hans Koopmans van Oosterwoolde, die indertied et kienderboek van H. Hoogeveen vertaelde in et Stellingwarfs. Die versie wodde in 2009 uutgeven in et kader van ‘Stellingwarf 700’.  Now, vier jaor laeter in 2013, verschient et spannende boek ok as E-boek:

Daor klept de klokke weer – H. Hoogeveen_ H. Koopmans

Christine Magour

De kommende tied kuj’ in de Schriefklub van StellingPlus wat eerder publiceerd wark van Christine Magour uut Wolvege lezen. Dat betekent liekewel niet dat Christine niet mit ni’j wark doende is. Naodat van Christine et prachtige prenteboek veur kiender Muske Tiemen verscheen, had ze al mitien ni’je idenen en plannen veur meer. Bi’j de Stellingwarver Schrieversronte bin ze daor mar knap wies mit, en mit Christine wodt bekeken waor as in et eerste plak mit naor buten kommen zal. In elk geval kuwwe van Christine al veur et augustusnommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend een biezundere bi’jdrege verwaachten.

Bin ik ontaord

Op weg naor altied (juni 2011)

Et nut van voetbal (juli 2011)

Zute (juli 2011)