Meertaelighied in Mestricht

Zoas wi’j foto’s van Stellingwarfs in et wild bi’j mekeer gadderen, zollen d’r ok een hieleboel foto’s van Limburgs/Mestrichts in et wild te maeken wezen. In Mestricht staot de eigen Mestrichtse naeme vaeke onder de Nederlaanse naeme op ‘e straotnaembotties. Kersemarkt wodt dan Keesmerret. En in et Van der Valk-hotel daor we een naacht slaopen hebben, staon allegeer teksten in et Limburgs/Mestrichts in de vloerbedekking die in de gangen van et hotel ligt. (Tekst en foto’s: Johan Veenstra)

Meertaelighied in Corrèze

Henk en Philomène Bloemhoff zaggen een schoffien leden in Frankriek weer een mooi veurbeeld van twietaelighied. Dit keer in et Fraanse depattement Corrèze. De gemiente Curemonte wodt anduded in et Fraans, mit daoronder de naeme in et Occitaans, een streektael die nog altied bruukt wodt.

Meertaelighied in de Provence

Provence, twietaelig, Henk

Now en dan wo’n oons berichten angaonde et gebruuk van twietaelighied toestuurd. Dit keer gebeurde dat deur Henk en Philomène Bloemhoff. Tiedens heur vekaansie in de Provence zaggen ze ok daor een mooi veurbeeld van twietaelighied angaonde plaknaemen. De naeme van dit plak wodt, behalven in et Fraans, ok angeven in de tael van de streek, en dat is et Provençaals.

Wie in de kommende vekaansieperiode ok zokke aorige veurbeelden van et gebruuk van twietaelighied zicht: we stellen et slim op pries as jim daor foto’s van maeken en oons die toesturen! Dat toesturen kan naor info@stellingwarfs.nl, t.a.v.  Redaktie stellingplus.nl.

Meertaelighied in Limburg

Vaals  Slenaken, Harmen

Ok in Limburg komt meertaelighied in et eupenbaor veur. Op disse foto’s, die instuurd wodden deur Harmen Houtman, bin twie plaknaembodden te zien. Die van Vaals en Slenaken. Onder de Nederlaanse naemen staon mitien de naemen Vols en Sjlennich; zo hieten de plakken in de tael van de streek.

Is et now niet verschikkelik aorig dat aj’ in een bepaold gebied kommen en ie zien mitien wat biezunders, wat eigens van van die streek?