Hoe schrijf je ‘t Stellingwerfs

Wij gaan beginnen met onze cursus e-learning Stellingwarfs! Met regelmaat zal het aanbod
aangevuld worden, niet alleen met informatie maar ok met lesopdrachten.
We gaan eerst aan de slag met de klanken van het Stellingwarfs. Na de informatie hierover kan door
het uitvoeren van een paar opdrachten de opgedane kennis getoetst worden.

Acht leerlingen Comprix College slaegden veur kursus Stellingwarfs

    

Foto’s: Lenus v.d. Broek

Donderdagmorgen 24 meie deden acht leerlingen van et Comprix College uut Wolvege examen Stellingwarfs bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Naodat ze et oflopen seizoen bi’j juf Ageeth Bos lessen Stellingwarfs volgd hadden, wodden ze deur Grietje Bosma en Sietske Bloemhoff toetst op heur mondelinge en schriftelike gebruuk van et Stellingwarfs. Belangriekste onderdiel van et mondelinge examen was et prissenteren van een deur de leerlingen ontwikkelde tael- of verhaeltiestasse. An de haand van die tasse kun ze mit naeme jongere kiender in de kunde kommen laoten mit et Stellingwarfs. De inhoold van de tassen weren daorveur ok uutperbeerd bi’j leerlingen op schoele, en daor dee blieken dat de tassen arg goed veur heur doel geschikt binnen. Et schriftelike pat beston uut een diktee en et schrieven van zinnegies n.a.v. een twintigtal woordkaorties. Die beide opdrachten wodden hiel goed maekt, leerlinge Femke Boers van Oosterwoolde maekte alderdeegst mar iene fout.

Foto: Ageeth Bos

Ambassedeurs in Laand van Tael

An et aende van de examenmorgen dee blieken dat alle leerlingen et examen ommeraek goed daon hadden. Ze kregen daoromme allemaole een diplome uutrikt deur Sietske Bloemhoff, direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte. Femke Boers en Nina van Veen, beide ofkomstig van Oosterwoolde, zullen op 9 juni, tegere mit juf Ageeth, over heur Stellingwarver schoeleprojekt in Liwwadden vertellen. Heur pergramme ‘Slim Stellingwarfs’ prissenteren ze tiedens de Nationaole Streektaeledag in et Laand van Tael (Lân fan Taal).

‘De Veerkieker’ goeie twiede in Liwwadden

De Veerkieker: groep 4 tegere mit muzikaant Bas van Domburg in de weer mit Stellingwarfs en meziek (foto: Marjolein Spitteler)

Oflopen donderdag wodde in et perveensiehuus in Liwwadden bekend maekt wie in et oflopen schoelejaor veur et beste arfgoededukaosieprojekt in de perveensie zorgd hadde. Dat projekt is een initiatief van Stichting Keunstwurk en de Museumfederatie Fryslân om zo projekten die andacht besteden an lekaol arfgoed te steunen. Alle projekten bin bedoeld veur leerlingen van et basisonderwies.

Dit keer weren d’r twie projekten veur de pries nommeneerd: et projekt De Veerkieker van de Stellingwarver Schrieversronte en et projekt ‘Op avontuur op Ameland’ (op initiatief van Joke Mosterman en Peter Kienstra.

As winner wodde et Amelaander projekt anwezen; dit projekt betrekt schoelekiender bi’j alles wat Amelaand te bieden het. Ien middag in de maond gaon de kiender de schoele uut om et eilaand te bekieken. In de lessen is d’r ok veul ommedaenken veur de twie Amelaander streektaelen.

Ok al wun De Veerkieker niet, de jury hadde ommeraek veul wardering veur et projekt. Bi’j dit schoelebriede hiemkundeprojekt veur alle Stellingwarver basisschoelen wodt et anbod van arfgoedinstellings in de regio koppeld an dat van, mit naeme lekaole, keunsteners. De Veerkieker wodde ontwikkeld deur Marjolein Spitteler, Willy Bergsma en Wikje Haan. Et projekt wodde financieel steund deur Fonds Ooststellingwerf en et perveensiaole Iepen Mienskipfûns.

 

 

Ni’je projekten Hiemkunde

  

Tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag op ’e laeste woensdag in september was d’r weer ommedaenken veur tal van ni’je projekten veur et basisonderwies. Zo was d’r in et eerste plak andacht veur de film ‘Daor klept de klokke weer’, en kon daor al een teaser van zien laoten wodden. Op et mement wodt warkt an alderhaande lesidenen die n.a.v. de film deur de schoelen bruukt wodden kunnen. Behalven Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte zullen daor ok Wim Hunneman en Hans Koopmans – beide oold-leerkrachten basisonderwies – mit an de slag. De première van de film is in jannewaori. Ommedaenken was d’r ok veur De Veerkieker, een schoelebried projekt dat oflopen weke begonnen is en waor zoe’n 30 basisschoelen uut beide gemienten an mitdoen.

Op ’e foto’s  vertelt Ageeth Bos over heur lessen Stellingwarfs an de ooldste leerlingen van et Comprix College in Wolvege. Nao et sukses van veurig jaor gaon die lessen eerdaegs veur de twiede keer uut aende.

Opni’j filmopnaemen bi’j Stellingwarver Schrieversronte

  

Zaoterdag 16 september wodden d’r bi’j de Schrieversronte opni’j filmopnaemen maekt. Now veur een promosiefilmpien Stellingwarfs t.b.v. een warkwinkel tael-meziek binnen et vak Hiemkunde et basisonderwies. Annemieke Jager (12) uut Berkoop vertelt daorin o.e. over mooie Stellingwarver woorden zoas ‘babbelegoegies’. Kameraman was Patrick Hoving (rechts, student Minerva Grunningen), regieassistent was Bas van Domburg (theaterman en muzikaant, Diever).