Ni’je projekten Hiemkunde

  

Tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag op ’e laeste woensdag in september was d’r weer ommedaenken veur tal van ni’je projekten veur et basisonderwies. Zo was d’r in et eerste plak andacht veur de film ‘Daor klept de klokke weer’, en kon daor al een teaser van zien laoten wodden. Op et mement wodt warkt an alderhaande lesidenen die n.a.v. de film deur de schoelen bruukt wodden kunnen. Behalven Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte zullen daor ok Wim Hunneman en Hans Koopmans – beide oold-leerkrachten basisonderwies – mit an de slag. De première van de film is in jannewaori. Ommedaenken was d’r ok veur De Veerkieker, een schoelebried projekt dat oflopen weke begonnen is en waor zoe’n 30 basisschoelen uut beide gemienten an mitdoen.

Op ’e foto’s  vertelt Ageeth Bos over heur lessen Stellingwarfs an de ooldste leerlingen van et Comprix College in Wolvege. Nao et sukses van veurig jaor gaon die lessen eerdaegs veur de twiede keer uut aende.

Opni’j filmopnaemen bi’j Stellingwarver Schrieversronte

  

Zaoterdag 16 september wodden d’r bi’j de Schrieversronte opni’j filmopnaemen maekt. Now veur een promosiefilmpien Stellingwarfs t.b.v. een warkwinkel tael-meziek binnen et vak Hiemkunde et basisonderwies. Annemieke Jager (12) uut Berkoop vertelt daorin o.e. over mooie Stellingwarver woorden zoas ‘babbelegoegies’. Kameraman was Patrick Hoving (rechts, student Minerva Grunningen), regieassistent was Bas van Domburg (theaterman en muzikaant, Diever).

Twaelf leerlingen van et Comperio College slaegen veur kursus Stellingwarfs

 

Tegere mit heur juffer Ageeth Bos kwammen oflopen vri’jdagmorgen twaelf leerlingen van et Comperio College uut Wolvege naor et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Naodat ze et oflopen seizoen lessen Stellingwarfs volgd hadden, kwammen ze daor examen doen. De leerlingen wodden tiedens et examen toetst op et mondelinge en et schriftelike gebruuk van de et Stellingwarfs. Veur et mondelinge pat mossen ze heurzels veurstellen in et Stellingwarfs en daornaost vertellen over een verhael dat ze tiedens de kursus schreven hadden. Et schriftelike pat beston uut een diktee en et schrieven van een verhael n.a.v. een twintigtal woordkaorties.

An et aende van de examenmorgen bleek dat alle leerlingen et examen ommeraek goed daon hadden. Ze kregen daoromme allemaole een diplome uutrikt deur veurzitter Jan Baas van de Schrieversronte. De twaelf verhaelties de veurofgaonde an et examen schreven binnen zullen nog bundeld wodden, mar wo’n ok publiceerd in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.

De kursus en et examen wodde ontwikkeld en veurbereided deur Ageeth Bos, die daorbi’j de hulpe kreeg van Sietske Bloemhoff en van Henk Bloemhoff. Et doel is dat ok in et volgende schoelejaor de leerlingen van groep achte van et Comperio College opni’j Stellingwarver les kriegen zullen.

Et Comperio College is een akkedemisch leerpunt veur hoogbegaofde leerlingen van et basisonderwies in Oost- en West-Stellingwarf.  (Foto: Lenus v.d. Broek)

Laeter vandaege volgen meer foto’s 

De eerste Grietman komt naor de schoelen!

De Vri’jstaot-stuurgroep en de Stellingwarver Schrieversronte warken gezaemelik an een schoelepergramme naor anleiding van et feest dat vierd wodden zal vanwegens et 500-jaorig bestaon van de gemiente Oost-Stellingwerf. Et vertelmeziektheater, dat hier speciaol veur saemensteld wodt deur de Histotolk en et duo Marianta (mit meziek uut de middelieuwen) wodt anbeuden an de ooldste groepen van de basisschoelen. Et ni’j ontwikkelde pergramme ’Et feest van de Grietman’ is bedoeld om de kiender te infermeren over de roerige periode om 1517 henne. Deur drie meensken van 500 jaor leden, onder eren de laeste Stelling van Stellingwarf, weer in leven te roepen wodt een levendig beeld schetst van et leven en de meziek van 500 jaor leden. En dan wodt de eerste Grietman benuumd…