32. De oolde duker

De oolde duker, Annie

In Else, an de weg van Buil naor Else toe, staot dit huus mit de Stellingwarver naeme ‘De olde duker’. Vermoedelik het kotbi’j dat stee ooit een duker (onder de weg deur) zeten. Ie zien nogal es dat et woord oolde as ‘olde’ schreven wodt, dat is niet alliend op disse foto te zien, mar ok op de volgende in de riegel Stellingwarfs in et wild. Disse foto wodde instuurd deur Annie Dedden van Blesdieke.

30. Ale Bakkers broggien

Aole Bakkersbroggien, Immy 1

Aole Bakkers broggien, Immy

Nommer dattig al weer in de serie Stellingwarfs in et ‘wild’. Et gaot dit keer om een brogge, now ja broggien. Et is Ale Bakkers broggien, dat over et stroompien de Scheene ligt bi’j Ni’jtriene. Een prachtig plakkien, veur de mooie foto’s zorgde Schrieversrontemitwarkster Immy Sloot van Scharpenzeel.

29. Et Anlopien

Et anlopien, Hans Liest

Op et pleintien in Berkoop tegenover de beide kefé’s staot de kiosk van Eupen Stal mit de Stellingwarver naeme ‘et Anlopien’. Tiedens de vier weken durende keunstroute van Eupen Stal bin hier de kaorties en ketalegus te koop. De foto wodde veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’ instuurd deur Hans Liest van Berkoop.

28. De Gaegelpolle

De Gaegelpolle is de naeme van een zorgboerderi’je en winkel an de Duustereweg in Oosterwoolde. De gaegel is een struke die lekker rokt. Ze stopten vroeger wel takkies gaegel in de bedstee of et bedde om vlooien tegen te gaon. De polle wodt zodoende ok wel vlooiekruud nuumd. (Tekst en foto: Johan Veenstra)