De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden

De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden

Mit plaknaemeverklaorings

Op donderdagaovend 23 augustus verscheen et 153e boek dat de Stellingwarver Schrieversronte in zien veertigjaorige bestaon uutgeven het. De prissentaosie was in kefé-resteraant Boszicht in Ni’jberkoop, et kleinste dörpien van de gemiente Oost-Stellingwarf. In et ni’je boek bin van alle negenendattig Stellingwarver dörpen schitterende foto’s en ofbelings van prentbriefkaorten opneumen. De meersten daorvan kommen uut de verzaemelings van de beide auteurs, dat bin Jan Koops van Oosterwoolde en Jan de Vries van Wolvege. Mar ok flink wat personen, dörpsarchieven en historische verienings verlienden veul mitwarking deur ok prachtige foto’s beschikber te stellen en deur veur anvullende infermaosie te zorgen. Een mooie en biezundere anvulling in et boek is ok de mitwarking van dr. Henk Bloemhoff, taelkundige veur et Stellingwarfs. Bloemhoff dee et oflopen half jaor (opni’j) onderzuuk naor de naemgeving van de dörpen, de uutkomsten daorvan bin in et boek opneumen. Veur de prachtige vormgeving van et boek zorgde Bauke Visser Koenders van Haulerwiek, et wodde drokt bi’j drokkeri’je Banda in Et Vene.  Et ni’je boek dat 168 bladzieden telt kost € 17,50 en is rondomtoe te koop bi’j de boekwinkels én in de jaorlikse sutelaktie die de kommende weken holen wodt.

Vlak veur de prissentaosie zorgde et dri’jorgel Grote Dorus veur feestelike klaanken bi’j kefé Boszicht in Ni’jberkoop (foto: Lenus van der Broek)

Zoe’n tachtig belangstellenden maekten de prissentaosie van ‘De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden’ mit (foto: Lenus van der Broek)

Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra hadde veul lof veur de mitwarkers an et boek (foto: Lenus van der Broek)

Van links naor rechts: Bauke Visser Koenders, Jan Koops, Jan de Vries en Henk Bloemhoff hebben krek de eerste exemplaoren van et ni’je boek uutrikt kregen deur SSR-veurzitter Ype Dijkstra (foto: Lenus van der Broek)