Film ‘De Stelling en de Zwatte dood’ op StellingPlus te zien

De Stellingwarver film ‘De Stelling en de Zwatte dood’ is now ok op StellingPlus te zien. Et verhael van de film, die maekt is deur William Higgins van Oosterwoolde, en die prissenteerd wodde op de Stellingwarver Dag van oflopen 7 juli, is baseerd op een legende uut et boek ‘De Grijpvogel’ van Han Wielick. De Stellingwarver teksten van de heufdrolspeulers bin inspreuken deur Femmie van Veen (Hooltpae), Klaas Dijkstra (Langedieke) en Jitze Hofstra (Oosterwoolde). Veur de vertaeling van alle filmteksten in et Stellingwarfs zorgde Sietske Bloemhoff. Et doel is dat William Higgins (van huus uut Engels- en Twentstaelig) i.s.m. de Stellingwarver Schrieversronte veur meer Stellingwarver films zorgen zal.

‘De Stelling en de Zwatte dood’ is te vienen onder de rebriek ‘Beeld en geluud’.