Exkursie kursus laandschopsgeschiedenis Der Izzerd e.o.

exk. 30-4-16, 2

exk. 30-4-16, 4

Op exkursie mit Dennis Worst (links) en Emiel Beijk (in de midden) in de Koepelbos. Foto’s: Lenus van der Broek

Exkursie laandschopsgeschiedenis

Zaoterdagmorgen 30 april gongen kursisten van de kursus Laandschopsgeschiedenis in Der Izzerd en de beide Hooltwoolden op exkursie in en om de Koepelbos bi’j Berkoop. Tiedens de exkursie was d’r mit naeme bveul ommedaenken veur de variaosie an netuursoorten vanof et beekdal van De Lende richting de dekzaandrogge, de zonuumde opstrek. Der Izzerd, Ni’je- en Ooldehooltwoolde liggen zels op een soorte van overgangspunt: in et westen sluten de dörpen an op et veenweidegebied en in et oosten bin elementen te vienen van et dekzaandlaandschop.  Omreden de drie dörpen zels gien groter netuurgebied hebben wodde besleuten om naor en veural aachter de Koepelbos te gaon; dat gebied vaalt et beste te vergelieken mit een opstrek zoas die in et oostelike diel van Der Izzerd veurkomt. De exkursie wodde holen o.l.v. Emiel Beijk van Staotsbosbeheer en drs. Dennis Worst. Eerdaegs wodt de kursus, die deur de Stellingwarver Schrieversronte orgeniseerd wodde, ofsleuten mit een fietsexkursie.