’Zwarven deur de Stellingwarven’: Expesisie Annie Ligthart  

Sch. Annie

Tiedens et Lendesymposium van een peer jaor leden weren veul schilderi’jen van De Lende die Annie Ligthart maekte te zien. Daornao was d’r een prachtige ”Lende-expesisie’ van heur in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. (Foto: Lenus van der Broek)  

Tot en mit donderdag 7 juli kan tiedens kantooruren van de Stellingwarver Schrieversronte de expesisie ‘Zwarven deur de Stellingwarven’ bezocht wodden. De schilderi’jen die te zien binnen, bin allemaole van Annie Ligthart van Oosterwoolde. Ligthart is veural bekend van heur schilderi’jen die ze maekte van de revier De Lende, mar ze schildert ok op ere plakken in de Stellingwarven. Zo is d’r prachtig wark van heur te zien dat ze in de Kaele Dunen maekte en van bi’jglieks de Schaopedobbe en et Fochtelervene. Inspiraosie vun Annie Ligthart ok in verschillende plakkies in West-Stellingwarf. Zo legde ze o.e. de Braandemeer in de Westhoek en et Iekenverlaot bi’j De Hoeve vaaste op et doek. De expesisie is van maendag tot en mit donderdag te bekieken tussen 9.00 en 16.00 ure in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. De toegang is vergees.