Foto’s Stellingwarver Dag

Foto’s: Lenus van der Broek

Op zaoterdag 7 juli was d’r, vanwegens et 40-jaorig bestaon van de Stellingwarver Schrieversronte, een grote Stellingwarver Dag. Die dag was heufdzaekelik in en om et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop, mar wodde mit een feestelike kulturele aovend ofsleuten in Hotel Holland Inn in Wolvege.

Et morgenpergramme gong uut aende mit een gesprek dat veurzitter Ype Dijkstra hadde mit zowat alle oold-veurzitters. Nao een gezellige en reünie-achtige lunch konnen de dielnemers an de Stellingwarver Dag mitdoen an een kulturele busreize, een taelfietstocht of een dörpskuier.

Vanof zes ure dee een grote groep van meensken mit an een overheerlik lopend buffet bi’j  Holland Inn, waor om acht ure de feestelike kulturele aovend beginnen zol. An die aovend deden o.e. vier schrievers mit en wodde de alderni’jste Stellingwarver film prissenteerd.

Tegen twaelf ure gongen de laeste feestgangers op huus an, an een prachtige Stellingwarver Dag was een aende kommen…

Een uutgebreid verslag kuj’ lezen deur even te klikken op: Feestelike Stellingwarver Dag