Herdaenken

Roze

 

Herdaenken

 

Dawwe  niet vergeten

Dawwe zorgen

Dat wat gebeurd is

Nooit meer kommen gaot

Ommedaenken

Veur alle dooien

Mannen, vrouwen, kiender

Die et leven laoten hebben

Veur jow, veur mi’j, veur oons

Oonze vrede, oonze vri’jhied

Bedaenken

Dat willen we nooit meer

Mar et gebeurt hieltied weer

Dawwe vechten, moorden

Mit aandere waopens, aandere woorden

Gister, vandaege, morgen

Is d’r nog algedurig

Gien veilighied en verdreegzemhied.

Attie Nijboer, 2 meie 2016