Twiede Stellingwarftrofee veur Jannes Westerhof

Foto Lenus van der Broek

Tiedens de jubileumviering van de Stellingwarver Schrieversronte op donderdag 5 april wodde veur de twiede keer de Stellingwarftrofee uutrikt. Dit keer was de pries veur Jannes Westerhof, o.e. redakteur van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. De Stellingwarftrofee is insteld deur de Stellingwarver Schrieversronte en is bedoeld veur meensken die heur slim inzetten veur de Stellingwarver tael en streekkultuur. De eerste keer dat de pries uutrikt wodde is al weer een peer jaor leden, de pries was doe veur schriever Johan Veenstra. De trofee zels is ontwurpen deur keunstener/keramist Peter Hiemstra van Berkoop.

In Stellingwarftrofee 2012 is te lezen waoromme et Schrieversrontebestuur de twiede Stellingwarftrofee uutrikte an Jannes Westerhof.