Prachtige literaire aovend in Noordwoolde

Prachtige literaire aovend in Noordwoolde

Zaoterdag 6 oktober hul de Stellingwarver Schrieversronte zien dadde literaire aovend van dit jaor. De eerste aovend was al in jannewaori in et MFC in Ni’jhooltpae, mit optredens van Ferdinand de Jong, Jan Germs, Johan Veenstra en de Grunninger meziekgroep Törf.  De twiede literaire aovend was in meert in Else, mit optredens van Marga Kool, Roely Bakker, Delia Bremer en Ria Westerhuis. Et muzikaole pat van die aovend wodde verzorgd deur Carolien Hunneman. 

De dadde literaire aovend was in ‘t Vlechtwark in Noordwoolde, mit mitwarking van Tineke van Buren uut Sallaand en de Friese schriever Hylke Speerstra. De muzikaole bi’jdrege wodde verzorgd deur Serge Epskamp mit lieties in et Aachterhoeks. De aovend wodde prissenteerd deur Schrieversronte-bestuurslid Peter Riksma.

Tineke van Buren (foto: Lenus van der Broek)

Veur et schoft vertelde Tineke van Buren op kundige en vlotte wieze over et leven en wark van de bekende Sallaanse dichteresse Johanna van Buren. Johanna van Buren, die in 1881 geboren wodde begon in de twintiger jaoren van de veurige ieuw te schrieven in et Sallaans. Veur heur wark was deur de jaoren henne ommeraek veul wardering, kenners hebben wel es zegd dat as de dichteresse in et Nederlaans schreven hadde zi´j tot de laandelike top van schrievers beheurd hebben zol. Opvalend is ok dat Johanna van Buren middels een gedicht al in 1947 an gaf zunig te wezen mit je eigen (streek)tael. Tineke van Buren, zi’j is vere femilie van Johanna, schrift zels ok, en zorgde veur een Kienderbiebel in et Sallaans.   

Hylke Speerstra (foto: Lenus van der Broek)

Nao et schoft hul Peter Riksma, krek as veur et schoft mit Tineke van Buren, ok een interessaant gesprek mit de Friese schriever Hylke Speerstra. Et meerst bekende boek van Speerstra is misschien wel ‘It wrede paradys’, dat laeter ok in et Nederlaans verschenen is. Ok ‘De treastvûgel’, et boek van Speerstra dat in 2011 as geschink van de Maond van et Friese Boek verscheen, beschrift op een indrokwekkende wieze et verhael van (Friese) emigranten. Ok in Noordwoolde vertelde Speerstra een prachtig verhael over emigranten, dit keer in Australië. Hylke Speerstra wet as gien aander de serieuze ondertoon te deurspekken mit een geweldig gevuul veur humor.

 

Serge Epskamp (foto: Lenus van der Broek)

Serge Epskamp brocht veur en nao et schoft een tal prachtige lieties in et Aachterhoeks, mit o.e. ‘Laeste volle maone’. Mit de Stellingwarver variaant daorvan wun de Zaandhuziger op 29 september nog Stellingwarfpop. In september verscheen trouwens ok zien eerste cd Oer, daor tien lieties in et Aachterhoeks op te heuren binnen. Oer is een buurtschop bi’j Ulft, daor Serge van oorsprong wegkomt. Zowat alle teksten en meziek schrift Serge Epskamp zels en wet deur een prima kombinaosie van beide zien onderwarpen butendat op een sfeervolle wieze naor veuren te brengen.

De dadde literaire aovend wodde prissenteerd deur Peter Riksma (foto: Lenus van der Broek) 

Een kleine vuuftig belangstellenden maekten de dadde literaire aovend mit (foto: Lenus van der Broek)

Al hadde et bezukerstal wat groter wezen kund – een kleine 50 personen maekten de aovend mit – , mit heur kikt de orgeniserende kemmissie van de Stellingwarver Schrieversronte (Johan Veenstra, Jannes Westerhuus en Sietske Bloemhoff) dikke tevreden weeromme op een ommeraek mooie literaire aovend.

De laeste literaire aovend van dit jaor is op vri’jdag 30 november, die aovend is in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. De Drentse schriever Gerard Nijenhuis zal dan vertellen over et schrieven in de streektael, vroeger en now.

Roem honderd meensken genieten van ienakteraovend in Munnikeburen

Roem honderd meensken genieten van ienakteraovend in Munnikeburen

De aldereerste ienakteraovend die de Stellingwarver Schrieversronte nao de zomer vanwegens zien 40-jaorig jubileum orgeniseerde was die van 29 september in Munnikeburen. Roem honderd meensken geneuten van een opni’j prachtige ienakteraovend. Op disse vuufde ienakteraovend speulde de tenielverieninge WDN de biezundere ienakter ‘Een hiete dag’ van schriever Harmen Houtman uut Et Vene. Veur fleurige en sfeervolle zang zorgde et smatlappekoor ‘Kommer en Geklach’, die mit tal van bekende lieties de stemming d’r goed in kreeg. De warkgroep Publiciteit van de Schrieversronte zorgde daornaost veur een grote verlotting mit veul mooie priezen. Veur de orgenisaosie van Stellingwarver aovens bliekt ok in de Westhoek van West-Stellingwarf veul wardering.

De eerstvolgende ienakteraovend die de Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert is op zaoterdagaovend 20 oktoiber. Die aovend is in et dörpshuus van Makkinge.

Hieronder bin een flink tal foto’s van de aovend in Munnikeburen te zien; ze bin allemaole maekt deur fotograaf Hans Brandsma:

Serge Epskamp winner Stellingwarfpop!

Serge Epskamp winner Stellingwarfpop!

Serge Epskamp wun Stellingwarfpop mit et prachtige, deur himzels schreven lied ‘Laeste volle maone’. Links van him gitaar- en mandolinespeuler Erwin van de Ven en rechts die zien zeuntien Daniël. (Foto: Lenus van der Broek)

Zaoterdagaovend 29 september wodde veur de vuufde keer Stellingwarfpop holen. In et eerste ure van de zundag wodden deur jurylid Klaas Ozinga van Makkinge de winners van et festival bekend maekt. De eerste pries was veur Serge Epskamp en Erwin van de Ven. Die pries wunnen ze mit et prachtige lied Laeste volle maone, mit tekst en meziek van Serge. De twiede pries was veur Sietske Sietsma en Rob Zandgrond, die tegere et duo Rosey Kills vormen. De dadde pries wodde wunnen deur The After Midlife Group.

Et festival wodde op kundige wieze prissenteerd deur Fons Herder. (Foto: Lenus van der Broek)

Stellingwarfpop: een smoek en gezellig festival. (Foto: Lenus van der Broek)

Over et festival kuj’ meer lezen deur even te klikken op: Serge Epskamp wint Stellingwarfpop 2012