Gedichten van Willem Jan Teijema en Jan Veldhuizen

Tiedens de gedichtedag op 31 jannewaori wodde d’r ieder ure een Stellingwarfs gedicht twitterd. Van Willem Jan Teijema weren de volgende te lezen:

 

dichter wezen

mooie zinnen maeken

waor as zo now en dan

mar zeker niet te vaeke

een woortien uutroegelt

dat wel zin het

 

 

de

wiend

beweug jow haoren

zachies

en verdween

fluusterende in et riet

een verhael

van duzend jaoren.

 

 

Uut de bundel ‘De wiend blaost ok wel es aandersomme’ van Jan Veldhuizen wodde twitterd:

 

Dielen

hoe weinig

aj’ ok hebben

 

hoe klein

as je bezit

ok is,

 

et is nooit

te min

om te dielen

Zundagse kost

Stieve ries

Een zundagse kost was vroeger stieve ries. Groffe rieskorrels mos ie daor veur hebben, niet van die kleine korrelties.

Zaoterdags wodden de rieskorrels kookt in volle melk, melk zó van de koe. Ie kookten et tot de ries goed stief wodde. Dan deej’ ze in een grote schaole en dan was ze de volgende dag, zundags dus, goed anstiefd. Aovens teveuren wodden d’r ok rezienen in ’t waeter zet om op te zwullen.

As et an et eten toe was wodde d’r boerebotter smulten in een statpannegien op de kachel.

En wat was dat dan lekker, zundags. Stieve ries in ’t bod mit rezienen, bottervet en brune suker d’r overhenne.

 

Winterse kost

Prinsessebonen

Bi’j de winterdag wodde d’r indertied as gruunte nog al es prinsessebonen uut de weckflesse eten. Weckflessen bin uut de tied, mar schienen d’r de laeste jaoren ok wel es weer wat in te kommen. Vandaege-de-dag komt d’r een boel uut de diepvries of uut blik, mar niet iederiene vint bonen uut de diepvries lekker.

Bi’j de zoemerdag mossen de bonen draoded, punt en deurbreuken wodden. Dan bleek laeter nog wel es dat d’r een draotien an zat. Dat was vanzels hiel vervelend, want dan haj’ de mond vol weckbonen, de smaek was lekker, mar die draoden…

De ‘linkerhaand’ wodde ok altied goed vuld mit een stok vleis uut de weckflesse. Dat kon een ribbegien wezen, een karbonade of ok wel een plakke schinke van et varken dat in de maond november slaacht was.

De schinke was licht rookt in et rookhokke dat bi’j haost iedere boerderi’je op de zoolder te vienen was.

(Gegevens Koop Gorte, Stellingwarver Spreukekelinder 2003)  

Twitteren op Gedichtedag

Vandaege was et weer Gedichtedag. Deur et hiele laand henne weren d’r daoromme tal van aktiviteiten op et gebied van gedichten. De Stellingwarver Schrieversronte twitterde de hiele dag deur ieder ure een Stellingwarfs gedicht. Et idee daorveur wodde overneumen van kollega-instituut Tresoar in Liwwadden. Dat instiuut het ieder ure een Fries gedicht twitterd. De Stellingwarver gedichten die op Gedichtedag twitterd binnen, bin eerdaegs ok op StellingPlus nao te lezen.

Spreuk van de weke

Spreuk van de weke

Sund begin dit jaor is op de thuusbladziede van StellingPlus alle weken een ni’je Stellingwarver spreuk te lezen. De eerste weke gong et om de spreuk Et is mi’j om et even as et honnen binnen of teven, oflopen weke was Ie kun nog zo hadde rieden willen, mar de vielen moe’n tied hebben om te dri’jen te lezen. De spreuken kommen allegere uut et vierdielige Stellingwarfs Woordeboek.