Ni’je Stellingwarver vlagge

Op 5 april wodde een ni’je Stellingwarver vlagge uutsteuken bi’j gelegenhied van et 40-jaorig bestaon van de Stellingwarver Schrieversronte. Naodat in 2009 een speciaole vlagge ontwikkeld was veur et feestelike jaor Stellingwarf 700 weren d’r nao die tied verscheiden meensken die naor een opvolger daorveur vreugen. Een schoffien leden wodde an Sjoerd Hoogenkamp uut Wolvege, de ontwarper van de vlagge Stellingwarf 700, vraogd om die wat bi’j te warken naor een algemienere. Die vlagge is now dus klaor en kan anschaft wodden bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et gaot om een kwaliteitsvlagge, de verkooppries is € 34,50.

Prachtige jubileumviering 40-jaorige Schrieversronte

Op donderdag 5 april vierde de Stichting Stellingwarver Schrieversronte zien 40-jaorig jubileum in ’t Vlechtwark in Noordwoolde. Zoe’n 170 geneudigden maekten disse biezundere gebeurtenis mit. Veurzitter Ype Dijkstra vertelde in zien jubileumtoespraoke over alle wark dat d’r deur de jaoren henne deur alle Schrieversrontemeensken, professioneel en vri’jwillig, verzet is. De volledige toespraoke van de heer Dijkstra is te lezen in Jubileumtoespraoke veurzitter Ype Dijkstra, b.g.v. et 40-jaorig jubileum van de Stellingwarver Schrieversronte.

Op een groot schaarm was daornao een speciaole toespraoke van Twiede Kaemerlid veur et CDA Eddy van Hijum te zien. Van Hijum hadde slim graeg naor Stellingwarf kommen wild, mar kan op donderdag vanwegens verplichtings veur zien wark niet vot. Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemhoff en kameraman Jan de Vries uut Wolvege wodden daoromme nuugd om de toespraoke in de Twiede Kaemer in Den Haag op te nemen en dat gebeurde op 4 april. Eddy Van Hijum is iene van de politici uut Den Haag die him slim inzet veur veerdere erkenning van et Nedersaksisch waor ok et Stellingwarfs onder vaalt. Veur de beide Stellingwarver gemienten voerde vervolgens wethoolder Henk Jan Veenhouwer et woord. Wethoolder Veenhouwer hadde veul lovende woorden veur de jaorige stichting en rekende op een goeie toekomst. Schriever Johan Veenstra hadde veur disse dag een speciaol verhael schreven dat gong over een trauma dat hi’j bi’j de oprichting van de Schrieversronte oplopen hadde en daor hi’j now vanof hoopte te kommen. Zien slim vermaekelike verhael is dommiet te lezen in et juninommer van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Daornao wodde de Stellingwarf Trofee uutrikt. Disse prachtige trofee, een ontwarp van en maekt deur keunstener Peter Hiemstra uut Berkoop, wodde in et leven reupen deur de Schrieversronte en is bedoeld veur meensken of instellings die heur slim inzetten veur et Stellingwarfs. De Stellingwarf Trofee wodde veur de twiede keer uutrikt, dit keer an Ovendredakteur Jannes Westerhof uut Darp. An et aende van de bi’jienkomst kwam burgemeester Harry Oosterman mit een Keuninklike Onderscheiding veur Schrieversronteman van et eerste ure dr. Henk Bloemhoff uut Oosterwoolde. Bloemhoff wodde benuumd tot Ridder in de Odder van Oranje-Nassau. Veur meziek zorgde et Grunninger folkduo Elke Meiborg en Bert Ridderbos. Nao et officiële pat was d’r nog een gezellige receptie in de al even gezellige foyer van ’t Vlechtwark in Noordwoolde. (Zie ok www.stellingwarfs.nl)

De feestelike jubileumviering wodde op foto’s vaastelegd deur Lenus van der Broek uut Wolvege en op video deur Jan de Vries, ok uut Wolvege.

Veur dit prachtige jubileumfoto-album zorgde ‘Schrieversronte-fotograaf’ Lenus van der Broek uut Wolvege.

Literaire aovend in Else, mit o.e. Marga Kool en Carolien Hunneman

Op vri’jdagaovend 23 meert is de twiede literaire aovend die de Stellingwarver Schrieversronte in dit jubileum jaor orgeniseert. An disse aovend doen o.e. drie bekende Drentse schriefsters/dichters mit, wiels d’r extra oomedaenken wezen zal veur et ni’je boek Verzin van Roely Bakker. Carolien Hunneman zal veur een prachtig muzikaol optreden zorgen, waorbi’j ze netuurlik ok lieties heuren laoten zal die op heur eerste cd verschienen zullen.

Lees meer in: Literaire aovend in Else