Losse verhaelen en gedichten te lezen van Stellingwarver schrievers

Sund half juni 2011 bin op de kattegerienen Leesklub en Schriefklub oolde en ni’je verhaelen van Stellingwarver schrievers te lezen. De Schriefklub, daor ok veul ni’j wark op te lezen is, wodt de hieltied uutbreided, wiels de Leesklub elke maond verni’jd wodden zal.

Op de Leesklub wodt wark plaetst van schrievers dat niet in boekvorm publiceerd is, mar wel in kraanten en/of tiedschriften. Et is allemaole opsleugen in et archief van de Stellingwarver Schrieversronte en onderhaand digitaliseerd deur mitwarkster Saskia Douma.

Op de Schriefklub wodt de hieltied ni’j wark van tal van schrievers en beginnende schrievers plaetst. Aj’ zin hebben om daor an mit te doen kuj’ je verhaelen, kollums of gedichten mailen naor info@stellingwarfs.nl. Is et je eerste keer, dan wel graeg even je naeme en adres vermelden!

De Ovend

Et juninommer 2011 van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend is krek verschenen.

An bod kommen o.e. de volgende onderwarpen:

– Pieter Jonker vertelt an redakteur Jannes Westerhof welk plak him wat dot

– Harmen Houtman schift an himzels doe hi’j nog een kiend was

– Et eerste reisverslag van Jan en Amelia Brouwer over heur reize naor Chili

– Een ni’je strip van Frank Spijkers

– Tomke en de Vertelbus

– Koosje Hornstra praot mit Geke Zanen-Dokter (ni’j bestuurslid Stellingwarver Schrieversronte)

– Johan Veenstra vertelt over een Veluwspraotende Wilhelmina

en vanzels nog veul en veul meer!!

Een abonnment kost € 17,00 in et jaor, een los nommer € 3,50 (o.e. te koop bi’j Bruna in Oosterwoolde en Zwikstra in Wolvege)