Ni’j verhael

Vandaege plaetsten we al weer een ni’j verhael in oonze Schriefklub. Et is van Hankie van der Tuin en et gaot over een biezunder etentien…

 

Hej’ ok een mooi verhael, gedicht of kollum veur StellingPlus? Mail et dan naor info@stellingwarfs.nl. Graeg wel even je adres en/of tillefoonnommer vermelden!

Hankie van der Tuin

Hankie van der Tuin volgde een peer jaor leden de kursus Stellingwarfs en kreeg d’r aorighied an om verhaelen in die tael te schrieven. Op StellingPlus kun jim wark van heur lezen, in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend zal inkotten ok een verhael van heur plaetst wodden.

Etentien

Ni’je verhaelen

Op et mement kommen d’r bi’j StellingPlus de hieltied ni’je verhaelen en gedichten binnen van Stellingwarver schrievers. Dat wark wodt de hieltied zo gauw meugelik plaetst onder et koppien ‘Schriefklub”. Vandaege kwam et ni’jste verhael van Sjoukje Oosterloo binnen: De iene zien dood…