‘Schrijvers op streek’

Op 13 september kwam et boek Schrijvers op streek uut. In et boek staon verhaelen van twintig schrievers in twintig verschillende streektaelen van oons laand. Butendat staon d’r foto’s van alle schrievers in et boek en een vertaeling van de verschillende verhaelen in et Nederlaans. Drievende kracht aachter et projekt was de Amsterdamse Grunninger Jan Sleumer. De indringende schrieverspetretten bin maekt deur Iris Réthy. D’r staot een inleiding in et boek van perf. dr. Marc van Oostendorp. Aachterin et boek staot een artikel over streektaeleigenaorigheden. Et Stellingwarfs wodt in et boek vertegenwoordigd deur Johan Veenstra. Van him is et verhael Zwelvers opneumen. Hi’j vertelt aachterin et boek ok wat over de Stellingwarver sutelaktie. Misschien brengt dat aandere streektaelorgenisaosies op een goed idee! Een peer aandere naemen: Fries: Jetske Bilker en Ate Grijpstra, Drents: Marga Kool en Lukas Koops, Westerkertiers: Melle Hijlkema, Twents: Gerrit Kraa, Noord-Twents: Herman Finkers, Aachterhoeks: Henk Krosenbrink en Derk Jan ten Hoopen… En nog een hieleboel meer. Et boek dat uutgeven is deur uutgeveri’je Kleine Uil zicht d’r prachtig uut en is een boeiend mozaïek in woord en beeld van de literetuur in oonze streektaelen. Et telt 206 bladzieden en kost 16,50 euro. ISBN:978 94 91065 65 1.