TOMKE komt d’r an!

cover tomke17stellingwerfs HR (3)

 

‘Wat een keunst’ is de titel van et alderni’jste Tomke-boekien dat in de jaorlikse veurleesweke in juni weer an alle ukken van Stellingwarf rondpat wodden zal. Tomke is de naeme van een joongien dat mit zien kammeraoden Romke, et hontien, en Kornelia de kangeroe alderhaande aorige en spannende aeventuren beleeft. De prachtige verhaelties over Tomke en zien kammeraoties wo’n al sund jaor en dag schreven deur Auck Peanstra en Riemkje Hoogland. Tomke wodt uutgeven deur de Afûk in Liwwadden, de Stellingwarver Schrieversronte zorgt veur de Stellingwarver versie. Veur de vertaeling van de van oorsprong Friese verhaelties, vassies, lieties en spullegies zorgt Sjoukje Oosterloo van Drachten.

Tiedens de veurleesweke in juni zal weer in zowat alle Stellingwarver ukkespeulplakken veurlezen wodden. Niet alliend uut Tomke, mar ok uut Stellingwarver boekies as ‘Muske Tiemen’ van Christine Mulder. De veurleesweke is een initiatief van et Selskip foar Fryske Schriftekennisse, veur et Stellingwarver pat daorvan zorgen Wikje Haan van Oosterwoolde en Akkie Zijlstra uut Raevenswoold. An die veurleesaktie doen roem 20 vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte mit.