Harmen Houtman

Schriever en dichter Harmen Houtman uut Et Vene schrift al in et Stellingwarfs sund de oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte in 1972. Van him verschenen an now toe drie dichtbundels. Harmen is daornaost iene van de vaaste mitwarkers an de Stellingwarver Spreukekelinder, mar levert bi’jglieks ok mit riegelmaot reisverhaelen veur o.e. de bladziede Stellingwarver Zaeken in de regionaole kraanten Stellingwerf en Nieuwe Ooststellingwerver. Daornaost schrift Harmen Houtman veul lietteksten. Veur de Vliegende Steerns (Flying Stars) van Hooltpae vertaelde hi’j ok wark van eren, zoas Verdronken vlinder van L. Nijgh (tekst) en B. de Groot (meziek):

De eerste stap (september 2011)

Verdronken vlinder (augustus 2011)

Sutelaktie zet goed in!

De jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte is maendagaovend 29 augustuss goed uut aende zet. Ok al regende et now en dan, de sutelders verkochten veur mar liefst € 3.000,- an boeken en kelinders in Berkoop, Ni’jberkoop en een diel van Makkinge. Toppers bin et boek van Rob Zethoven Een beul van een dokter en de Stellingwarver Spreukekelinder. Kommende woensdag bin de sutelders o.e. in Donkerbroek en Oosterwoolde. An de orgenisaosie en uutvoering van de aktie doen roem 80 Schrieversronte-vri’jwilligers mit.

.

Deur et blaozen op de speciaole suteltoeter geft Geert van der Meulen onder toezicht van Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra an dat de sutelaktie 2011 uut aende gaon kan.

Veurdat de sutelders op pad gaon bin d'r veur heur overheerlike bolties, sukerbolle en koffie en thee. Links de beide routeplanners veur Oost-Stellingwarf: Margje van der Meulen uut Berkoop en Fenna van der Meulen uut Appelsche. Zowat rechts Johan Veenstra die krek as veurgaonde jaoren weer alle aovens mit sutelt.

De beide foto’s bin maekt deur Joke Dijkstra.